Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

Dátum zverejnenia: 22.08.2018 Súbory na stiahnutie:   zmluva o združenej dodávke ZP.pdf

Zmluva o dielo č. 2/2018

Dátum zverejnenia: 27.07.2018 Súbory na stiahnutie:   zmluva Ekomstav, s. r. o..pdf

Kúpna zmluva 04.07.2018

Dátum zverejnenia: 04.07.2018 Súbory na stiahnutie:   Zmluva Žilinčík + Kopačková.pdf

Kúpna zmluva 04.07.2018 -2

Dátum zverejnenia: 04.07.2018 Súbory na stiahnutie:   Zmluva Matějkoví.pdf

Kúpna zmluva

Dátum zverejnenia: 11.06.2018 Súbory na stiahnutie:   Gašpárkoví.pdf

Kúpna zmluva 11.06.2018

Dátum zverejnenia: 11.06.2018 Súbory na stiahnutie:   Zmluva Hrubčinoví.pdf

Kúpna zmluva 11.06.2018 - 3

Dátum zverejnenia: 11.06.2018 Súbory na stiahnutie:   Zmluva Fojtíkoví.pdf

Zmluva OVZ Elekos 2

Dátum zverejnenia: 02.05.2018 Súbory na stiahnutie:   zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu KO.pdf

Zmluva-c.-48-2014-DCA-Audit-sro 2014

Dátum zverejnenia: 18.11.2014 Súbory na stiahnutie:   Zmluva-c.-48-2014-DCA-Audit-sro.pdf