Dodatok č. 1 k Zmluve o výppožičke ŠÚ

Dátum zverejnenia: 15.03.2021 Súbory na stiahnutie:   Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke.pdf

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00010530

Dátum zverejnenia: 12.03.2021 Súbory na stiahnutie:   CCF_000044.pdf

Zmluva o dielo - Aquatec VFL, s. r. o.

Dátum zverejnenia: 09.03.2021 Súbory na stiahnutie:   CCF_000037.pdf

Zmluvy o nájme hrobových miest

Dátum zverejnenia: 09.03.2021 Súbory na stiahnutie:   Zmluva o nájme hrobového miesta A-8.pdf