r. Kurucová - kúpna zmluva

Dátum zverejnenia: 09.04.2019 Súbory na stiahnutie:   Kúpna zmluva r. Kurocová.pdf

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Dátum zverejnenia: 04.04.2019 Súbory na stiahnutie:   Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.pdf

Kúpna zmluva Gašpárková Anna

Dátum zverejnenia: 03.04.2019 Súbory na stiahnutie:   Kúpna zmluva Gašpárková Anna.pdf

Kúpna zmluva Kopačka Ľuboš

Dátum zverejnenia: 01.04.2019 Súbory na stiahnutie:   Kúpna zmluva Kopačka Ľ..pdf

Zmluva o nájme bytu

Dátum zverejnenia: 28.03.2019 Súbory na stiahnutie:   Zmluva o nájme bytu.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ

Dátum zverejnenia: 22.03.2019 Súbory na stiahnutie:   zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ.pdf

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO

Dátum zverejnenia: 21.03.2019 Súbory na stiahnutie:   zmluva o zabezp. výkonu činnosti ZO.pdf

Kúpna zmluva obec - Satinová

Dátum zverejnenia: 20.03.2019 Súbory na stiahnutie:   kúpna zmluva obec - Satinová-1.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ

Dátum zverejnenia: 25.02.2019 Súbory na stiahnutie:   dotácia pre DHZ.pdf