Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ

Dátum zverejnenia: 22.03.2019 Súbory na stiahnutie:   zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ.pdf

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO

Dátum zverejnenia: 21.03.2019 Súbory na stiahnutie:   zmluva o zabezp. výkonu činnosti ZO.pdf

Kúpna zmluva obec - Satinová

Dátum zverejnenia: 20.03.2019 Súbory na stiahnutie:   kúpna zmluva obec - Satinová-1.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ

Dátum zverejnenia: 25.02.2019 Súbory na stiahnutie:   dotácia pre DHZ.pdf

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

Dátum zverejnenia: 13.02.2019 Súbory na stiahnutie:   Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve.pdf

Zmluva o nájme HM A/125

Dátum zverejnenia: 11.02.2019 Súbory na stiahnutie:   Zmluva o nájme HM A125.pdf

mandátna zmluva POLEŠKO

Dátum zverejnenia: 06.02.2019 Súbory na stiahnutie:   mandátna zmluva POLEŠKO.pdf