Zmluva na nájom HM - 01.12.2021

Dátum zverejnenia: 01.12.2021 Súbory na stiahnutie:   Zmluva HM -, C - 90.odt

Zmluva o nájme bytu - 29.11.2021

Dátum zverejnenia: 29.11.2021 Súbory na stiahnutie:   zmluva o nájme bytu.doc

Zmluva o nájme bytu - 23.11.2021

Dátum zverejnenia: 23.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Zluva o nájme bytu.doc

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dátum zverejnenia: 16.11.2021 Súbory na stiahnutie:   ÚPSVaR - Dohoda o pomoci v hmot. núdzi.pdf

Zmluva na nájom HM - 15.11.2021

Dátum zverejnenia: 15.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Zmluva HM -C - 97.odt , Zmluva HM - C - 101.odt

Zmluva o nájme bytu - 12.11.2021

Dátum zverejnenia: 12.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Zmluva o nájme bytu.pdf

Zmluva o nájme bytu - 11.11.2021

Dátum zverejnenia: 11.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Zmluva o nájme bytu.pdf

Zmluva o nájme bytu 10.11.2021

Dátum zverejnenia: 10.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Zmluva o nájme bytu.pdf , Zmluva o nájme bytu doc.pdf

Zmluva na HM- 10.11.2021

Dátum zverejnenia: 10.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Zmluva HM - C - 98.pdf

Zmluva o nájme HM - 10.11.2021

Dátum zverejnenia: 10.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Zmluva HM - A - 107.odt