dodatok č. 1 k prevádz. pohrebiska

Dátum zverejnenia: 10.11.2011 Súbory na stiahnutie:   Dodatok č. 1,2011 - prev.por.pohrebiska.doc

prevádzk. poriadok pohrebiska

Dátum zverejnenia: 30.10.2011 Súbory na stiahnutie:   Prevádzkovanie pohrebiska 1,2011.doc

VZN č. 1- 2005 poskytnutie dotácií

Dátum zverejnenia: 10.01.2011 Súbory na stiahnutie:   VZN č.1-2005 - poskytovanie dotácií.pdf