Dodatok č. 3 k VZN 1,2012

Dátum zverejnenia: 30.09.2019 Súbory na stiahnutie:   dodatok k VZN - drobné stav. odpady.pdf

Dodatok č. 1 o poplatkoch za KD

Dátum zverejnenia: 01.07.2019 Súbory na stiahnutie:   DODATOK obrusy.doc

VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií

Dátum zverejnenia: 06.05.2019 Súbory na stiahnutie:   VZN č. 2,2019 .doc

návrh VZN dotácie

Dátum zverejnenia: 16.04.2019 Súbory na stiahnutie:   dotácie VZN - návrh.doc