Objedn. - čov

Dátum zverejnenia: 18.02.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000205.pdf

Objednávka - chlórovanie obecného vodojemu

Dátum zverejnenia: 22.01.2020 Súbory na stiahnutie:   objednávka.pdf

NÁVRH VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Dátum zverejnenia: 28.11.2019 Súbory na stiahnutie:   návrh VZN dane a poplatky od r. 2020.doc

Objedn. dychová h.

Dátum zverejnenia: 27.09.2019 Súbory na stiahnutie:   objednávka - dych. hudba.pdf

VV Suchárová Jana

Dátum zverejnenia: 23.07.2019 Súbory na stiahnutie:   VV Suchárová.doc