Plán udržateľnej mobility TSK

Dátum zverejnenia: 18.05.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000318.pdf

Plán udrž. mob. TSK

Dátum zverejnenia: 18.05.2020 Súbory na stiahnutie:   zverejnenie informácie.doc

Predaj rozost. budovy - podmienky VOS

Dátum zverejnenia: 11.05.2020 Súbory na stiahnutie:   Podmienky VOS.pdf

Objednávka - oznam. tabuľky

Dátum zverejnenia: 21.04.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000294.pdf

Objedn. - čov

Dátum zverejnenia: 18.02.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000205.pdf

Objednávka - chlórovanie obecného vodojemu

Dátum zverejnenia: 22.01.2020 Súbory na stiahnutie:   objednávka.pdf