Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019

Dátum zverejnenia: 25.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Návrh k dodat.VZN.docx

Uznesenie vlády SR zo dňa 24.11.2021

Dátum zverejnenia: 25.11.2021 Súbory na stiahnutie:   uznesenie vlády SR z 24.11.2021.pdf

Objednávka na vykonanie kontroly funkčnosti okien - BD 170

Dátum zverejnenia: 10.11.2021 Súbory na stiahnutie:   obj 640.doc

Objednávka na vykonanie kontroly funkčnosti okien - BD 171

Dátum zverejnenia: 10.11.2021 Súbory na stiahnutie:   obj 641.doc

Pozvánka na mimoriadne OZ dňa 15.11.2021

Dátum zverejnenia: 10.11.2021 Súbory na stiahnutie:   Pozvánka na OZ.doc