Opatrenie 1 - 05.05.2020

Dátum zverejnenia: 06.05.2020 Súbory na stiahnutie:   opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf

Poistná zmluva - poistenie majetku

Dátum zverejnenia: 27.01.2020 Súbory na stiahnutie:   poistná zmluva - poistenie majetku.pdf

Poistenie zodpovednosti za škodu

Dátum zverejnenia: 27.01.2020 Súbory na stiahnutie:   Poistná zmluva - zodpovednosť.pdf

Rozpočet obce Mikušovce na roky 2020 - 2022

Dátum zverejnenia: 20.12.2019 Súbory na stiahnutie:   Rozpočet obce.xlsx

Rozpočet obce na rok 2020

Dátum zverejnenia: 20.12.2019 Súbory na stiahnutie:   Rozpočet na roky 2020 - 2022.xlsx

Obj. ČOV 1

Dátum zverejnenia: 09.10.2019 Súbory na stiahnutie:   objednávka ČOV - práce 1.pdf

Obj. ČOV 2

Dátum zverejnenia: 09.10.2019 Súbory na stiahnutie:   objednávka ČOV - práce2.pdf

Smernica 4,2019

Dátum zverejnenia: 01.10.2019 Súbory na stiahnutie:   smernica 4,2019.pdf