Na základe oznámenia zo Štatistického úradu SR Vám oznamujeme, že naša obec bola v r. 2019 zaradená do prieskumu o zdraví obyvateľov pod názvom "Európske zisťovanie o zdraví". Tento prieskum bude prebiehať od 01.07.2019 do 31.12.2019 v niekoľkých obciach na území SR. Poverení pracovníci Štatistického úradu SR navštívia domácnosti v našej obci a budú zisťovať zdravotný stav obyvateľov. Všetky informácie, ktoré občania poskytnú štatistickému úradu sú chránené a nezverejňujú sa, slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá štatistický úrad a jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Platnosť: 13.06.2019 - 31.12.2019

Na základe stavu hladiny vody na zdroji vody a pretrvávajúceho horúceho počasia žiadame obyvateľov, aby obmedzili používanie vody z obecného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie aút a napúšťanie bazénov pri rodinných domoch. Je veľký predpoklad, že teplé počasie bude pretrvávať, preto vyzývame všetkých občanov, aby k tejto záležitosti pristupovali zodpovedne. Za pochopenie ďakujeme.

Platnosť: 10.06.2019 - 24.06.2019

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Bútora Dušan oznamuje, že v PIATOK - 7.6.2019 sa uskutoční očkovanie psov proti besnote a čipovanie v čase od 19.15 – 20.45 hod. Cena očkovania je 8,-€. Cena čipovania a registrácie v Centrálnom registri spoločenských zvierat je 20 euro. Očkovanie je povinné u psov starších 6. mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môžu psi už od 3 mesiacov veku. Čipovanie je povinné u psov na základe Novely zákona č. 39 / 2007 Z.z., o Veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je vlastník psa povinný zabezpečiť psa mikročipom najneskôr do 31.10.2019. Vakcinovať a čipovať sa bude na obvyklom mieste pri požiarnej zbrojnici . Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Platnosť: 04.06.2019 - 09.06.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude pošta v STREDU – 5. JÚNA 2019 otvorená v popoludňajších hodinách od 13.00 do 17.00 hod.

Platnosť: 04.06.2019 - 06.06.2019

Spoločnosť ECO TEXTIL so sídlom v Žiline v spolupráci s charitou organizuje zbierku šatstva. Občania, ktorí majú doma NEPOŠKODENÝ textil, ktorý už nepotrebujú ako sú tričká, svetre, bundy, nohavice, obleky, šaty, obliečky, plachty, topánky, hračky, príp. paplóny, ktoré nie sú z peria, môžu priniesť zabalené na obecný úrad do 7. júna 2019.

Platnosť: 03.06.2019 - 07.06.2019

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s obdržaním záhradných kompostérov je vhodné prečítať si návod na zloženie a obsluhu, v ktorom je uvedené aký odpad do kompostérov patrí. Slúži na odpad zo záhrady a domácností ako napr.: listy, tráva, podrvené konáre, zvyšky ovocia, zeleniny, drevený popol. Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby drobnej štruktúry a nezapácha. Takýto kompost žiadame občanov využívať na vlastných pozemkoch - ovocných alebo okrasných záhradách. Kompost sa nezaoráva, len sa jemne zapraví do pôdy.

Platnosť: 23.05.2019 - 20.06.2019

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác bude v PONDELOK – 27. mája 2019 v čase od 08.00 – 10.00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú domácnosti, ktoré sú napojené na trafostanicu pri rod. dome Mikušovce č. súp 47. Odôvodnenie: § 47 ods. 2 Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 5 Vyhlášky č. 24/2003.

Platnosť: 23.05.2019 - 28.05.2019

Oznamujeme voličom, že v sobotu – 25. mája 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Volebná miestnosť sa bude nachádzať v KD na I. poschodí a bude otvorená od 07.00 do 22,00 hod. Aby mohol občan hlasovať, je povinný sa pri vstupe do volebnej miestnosti preukázať občianskym preukazom.

Platnosť: 23.05.2019 - 26.05.2019

Opätovne žiadame občanov, aby nenechávali svojich psov voľne sa pohybovať po obci. V prípade porušenia VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Mikušovce bude majiteľovi voľne sa pohybujúceho psa uložená pokuta vo výške 165,-€. Zároveň dôrazne žiadame, aby majitelia psov zaistili svoje bránky a poštové schránky tak, aby pes nemohol ohroziť okoloidúceho. Je v záujme všetkých občanov zabrániť neželaným útokom psov a predísť tak zdravotným problémom. Slovenská pošta a.s. taktiež upozorňuje, že v prípade ak poštová doručovateľka nebude môcť z dôvodu ohrozenia psom doručiť zásielku do poštovej schránky, občania budú povinní vyzdvihnúť si svoju korešpondenciu na pošte.

Platnosť: 23.05.2019 - 09.06.2019

Oznamujeme občanom, že 2. stupeň povodňovej aktivity bol na našom území dňa 23.05.2019 o 13.00 hod. ODVOLANÝ.

Platnosť: 23.05.2019 - 26.05.2019

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prívalových dažďov je na našom území vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity. Z tohto dôvodu dôrazne žiadame všetkých občanov, aby sa nezdržiavali v blízkosti Tovarského potoka a chránili najmä svoje deti.

Platnosť: 22.05.2019 -

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude pošta ŠTVRTOK – 23. MÁJA 2019 po celý deň ZATVORENÁ.

Platnosť: 22.05.2019 - 24.05.2019

Oznamujeme občanom, že zajtra – 22. MÁJA 2019 budú do domácností v našej obci distribuované záhradné kompostéry získané z projektu Občianskeho združenia Mikroregión Zdroje Bielych Karpát. Každý obývaný rodinný dom so súpisným číslom obdrží do nájmu 1 kompostér, ktorý musí byť umiestnený na adrese uvedenej v preberacom protokole. Cieľom kompostérov je zabezpečiť znižovanie množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládky, a tým znižovať náklady na zvoz komunálneho odpadu.

Platnosť: 21.05.2019 - 23.05.2019

UTOROK – 21. MÁJA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Platnosť: 16.05.2019 - 29.05.2019

Komisia pre životné prostredie žiada občanov, aby si z dôvodu šírenia burín vykosili zaburinené plochy pri svojich záhumienkach, priestranstvá pri potoku a pozemky, ktoré vlastnia alebo užívajú. Občanom, ktorí tak už urobili, ďakujeme.

Platnosť: 16.05.2019 - 15.06.2019

Pizza di Siusi v Pruskom oznamuje, že príjme do zamestnania rozvozcu jedál a pizze. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na tel. čísle 0907 306 816 alebo osobne na prevádzke v Pruskom.

Platnosť: 16.05.2019 - 30.05.2019

Výbor Urbáru Mikušovce oznamuje svojím členom, ale aj tým občanov, ktorí sa už v minulosti brigády zúčastnili, že v sobotu – 11. MÁJA 2019 sa uskutoční čistenie rúbane v Chotuči. Zraz bude o 08.00 hod. v strednej časti našej obce – pri lipe.

Platnosť: 09.05.2019 - 12.05.2019

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v PONDELOK – 13. MÁJA 2019 v čase od 9.00 hod. - 12.30 hod. bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú domácnosti, ktoré sú napojené na trafostanicu pri rod. dome Mikušovce č. súp 1.

Platnosť: 07.05.2019 - 14.05.2019

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. oznamuje svojim pacientom, že dňa 26.apríla 2019, t.j. v piatok neordinuje z dôvodu pracovnej cesty.

Platnosť: 24.04.2019 - 28.04.2019

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v PONDELOK – 29. APRÍLA 2019 v čase od 16.00 – 16.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 24.04.2019 - 30.04.2019