Stredoslovenská distribučná (SD) oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác bude v PONDELOK – 16. SEPTEMBRA 2019 v čase od 07.30 – 16.00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú všetky domácnosti v našej obci. Zároveň SD oznamuje, že v UTOROK – 17. SEPTEMBRA 2019 v čase od 07.45 do 16.00 hod. budú bez elektrickej energie domácnosti, ktoré sú napojené na trafostanicu pri BD 117.

Platnosť: 11.09.2019 - 17.09.2019

MUDr. Krajčiová oznamuje rodičom detí, že z dôvodu čerpania dovolenky od 16. - 20. SEPTEMBRA 2019 (vrátane) nebude ordinovať. Počas neprítomnosti ju bude zastupovať MUDr. Bortelová.

Platnosť: 10.09.2019 - 22.09.2019

Na základe výrazného poklesu hladiny vody na zdroji vody žiadame všetkých odberateľov obecnej vody, aby si dôkladne skontrolovali svoje vodomerné šachty, vodomery a potrubné uzávery do svojich rezervoárov

Platnosť: 06.09.2019 - 13.09.2019

Komisia pre životné prostredie žiada občanov, aby si z dôvodu šírenia burín vykosili zaburinené plochy pri svojich záhumienkach, priestranstvá pri potoku a pozemky, ktoré vlastnia alebo užívajú.

Platnosť: 15.08.2019 - 22.08.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že pošta bude vo ŠTVRTOK - 15.8.2019 z prevádzkových dôvodov po celý deň ZATVORENÁ.

Platnosť: 14.08.2019 - 16.08.2019

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v PONDELOK – 19. augusta 2019 v čase od 16.00 – 16.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 13.08.2019 - 20.08.2019

DHZ Mikušovce srdečne pozýva všetkých občanov na 10. ročník súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostky obce, ktorá sa uskutoční v nedeľu – 4. augusta 2019 o 13.00 hod. na ihrisku Telovýchovnej jednoty.

Platnosť: 31.07.2019 - 04.08.2019

Obecný úrad bude od 5. do 9. AUGUSTA 2019 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ.

Platnosť: 31.07.2019 - 11.08.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude POŠTA v PIATOK – 26. JÚLA a v UTOROK – 30. JÚLA po celý deň ZATVORENÁ. Najbližšia otvorená pošta bude v Pruskom.

Platnosť: 23.07.2019 - 31.07.2019

V stredu - 17. JÚLA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Platnosť: 16.07.2019 - 17.07.2019

MUDr. Krajčiová oznamuje rodičom detí, že z dôvodu čerpania dovolenky od 22. - 26. JÚLA 2019 (vrátane) nebude ordinovať. Počas neprítomnosti ju bude zastupovať MUDr. Bortelová.

Platnosť: 15.07.2019 - 28.07.2019

Na základe stavu hladiny vody na zdroji vody a pretrvávajúceho sucha opätovne žiadame obyvateľov, aby obmedzili používanie vody z obecného vodovodu na polievanie záhrad a umývanie aút. Obdobie sucha pretrváva, preto vyzývame všetkých občanov, aby k tejto záležitosti pristupovali zodpovedne. Za pochopenie ďakujeme.

Platnosť: 10.07.2019 -

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác bude v PIATOK – 12. JÚLA 2019 v čase od 08.00 – 14.30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú domácnosti, ktoré sú napojené na trafostanicu pri rod. dome Mikušovce č. súp 1.

Platnosť: 09.07.2019 - 13.07.2019

Starosta obce Tuchyňa srdečne pozýva všetkých občanov na „turnaj o pohár starostu obce“, ktorý sa uskutoční v nedeľu – 14. JÚLA 2019 o 13.00 hod. na ihrisku Telovýchovnej jednoty v Tuchyni. Pre divákov bude pripravené občerstvenie.

Platnosť: 08.07.2019 - 15.07.2019

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 8. JÚLA 2019 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch sa zakazuje najmä: -fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, - vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad, - zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Platnosť: 08.07.2019 -

Vedúca predajne potravín Coop Jednota oznamuje, že od pondelka – 8. JÚLA 2019 budú počas letných prázdnin upravené otváracie hodiny v predajni nasledovne: - pondelok bude ZATVORENÉ, - utorok – piatok bude otvorené od 06.00 – 16.00 hod. - v sobotu bude otvorené od 06.00 – 11. hod.

Platnosť: 03.07.2019 - 31.08.2019

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že ZAJTRA – 3.JÚLA v čase od 16.00 – 16.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 02.07.2019 - 04.07.2019

Jednota dôchodcov a obecný úrad prosí občanov ako aj členov miestnych organizácií, ktorí by boli ochotní pomôcť pri čistení chodníkov na miestnom cintoríne, aby sa zúčastnili brigády, ktorá sa uskutoční 28. JÚNA 2019 o 16.00 hod.

Platnosť: 27.06.2019 - 29.06.2019

MUDr. Bortelová oznamuje rodičom detí, že z dôvodu čerpania dovolenky od 1. - 5. JÚLA 2019 (vrátane) nebude ordinovať. Počas neprítomnosti ju bude zastupovať MUDr. Krajčiová.

Platnosť: 26.06.2019 - 07.07.2019

Základná škola s materskou školou v spolupráci s obecným úradom a Radou rodičov Mikušovce Vás srdečne pozývajú na deň otcov spojený s oslavou medzinárodného dňa detí, ktorý sa uskutoční dňa 22.JÚNA 2019 so začiatkom o 13.00 hod. v areáli ZŠ s MŠ. Súčasťou programu bude cesta rozprávkovým lesom, turnaj otcov v malom futbale a sprievodné akcie ako súťaž o majstra a majsterku Penalta 2019, maľovanie na tvár, hod tĺčikom a siahovicou.

Platnosť: 14.06.2019 - 23.06.2019