Základná škola s materskou školou v spolupráci s obecným úradom a Radou rodičov Mikušovce Vás srdečne pozývajú na deň otcov spojený s oslavou medzinárodného dňa detí, ktorý sa uskutoční dňa 22.JÚNA 2019 so začiatkom o 13.00 hod. v areáli ZŠ s MŠ. Súčasťou programu bude cesta rozprávkovým lesom, turnaj otcov v malom futbale a sprievodné akcie ako súťaž o majstra a majsterku Penalta 2019, maľovanie na tvár, hod tĺčikom a siahovicou.

Platnosť: 14.06.2019 - 23.06.2019

UTOROK – 18. JÚNA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Platnosť: 13.06.2019 - 26.06.2019

Na základe oznámenia zo Štatistického úradu SR Vám oznamujeme, že naša obec bola v r. 2019 zaradená do prieskumu o zdraví obyvateľov pod názvom "Európske zisťovanie o zdraví". Tento prieskum bude prebiehať od 01.07.2019 do 31.12.2019 v niekoľkých obciach na území SR. Poverení pracovníci Štatistického úradu SR navštívia domácnosti v našej obci a budú zisťovať zdravotný stav obyvateľov. Všetky informácie, ktoré občania poskytnú štatistickému úradu sú chránené a nezverejňujú sa, slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá štatistický úrad a jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Platnosť: 13.06.2019 - 31.12.2019

Na základe stavu hladiny vody na zdroji vody a pretrvávajúceho horúceho počasia žiadame obyvateľov, aby obmedzili používanie vody z obecného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie aút a napúšťanie bazénov pri rodinných domoch. Je veľký predpoklad, že teplé počasie bude pretrvávať, preto vyzývame všetkých občanov, aby k tejto záležitosti pristupovali zodpovedne. Za pochopenie ďakujeme.

Platnosť: 10.06.2019 - 24.06.2019

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Bútora Dušan oznamuje, že v PIATOK - 7.6.2019 sa uskutoční očkovanie psov proti besnote a čipovanie v čase od 19.15 – 20.45 hod. Cena očkovania je 8,-€. Cena čipovania a registrácie v Centrálnom registri spoločenských zvierat je 20 euro. Očkovanie je povinné u psov starších 6. mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môžu psi už od 3 mesiacov veku. Čipovanie je povinné u psov na základe Novely zákona č. 39 / 2007 Z.z., o Veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je vlastník psa povinný zabezpečiť psa mikročipom najneskôr do 31.10.2019. Vakcinovať a čipovať sa bude na obvyklom mieste pri požiarnej zbrojnici . Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Platnosť: 04.06.2019 - 09.06.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude pošta v STREDU – 5. JÚNA 2019 otvorená v popoludňajších hodinách od 13.00 do 17.00 hod.

Platnosť: 04.06.2019 - 06.06.2019

Spoločnosť ECO TEXTIL so sídlom v Žiline v spolupráci s charitou organizuje zbierku šatstva. Občania, ktorí majú doma NEPOŠKODENÝ textil, ktorý už nepotrebujú ako sú tričká, svetre, bundy, nohavice, obleky, šaty, obliečky, plachty, topánky, hračky, príp. paplóny, ktoré nie sú z peria, môžu priniesť zabalené na obecný úrad do 7. júna 2019.

Platnosť: 03.06.2019 - 07.06.2019

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s obdržaním záhradných kompostérov je vhodné prečítať si návod na zloženie a obsluhu, v ktorom je uvedené aký odpad do kompostérov patrí. Slúži na odpad zo záhrady a domácností ako napr.: listy, tráva, podrvené konáre, zvyšky ovocia, zeleniny, drevený popol. Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby drobnej štruktúry a nezapácha. Takýto kompost žiadame občanov využívať na vlastných pozemkoch - ovocných alebo okrasných záhradách. Kompost sa nezaoráva, len sa jemne zapraví do pôdy.

Platnosť: 23.05.2019 - 20.06.2019

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác bude v PONDELOK – 27. mája 2019 v čase od 08.00 – 10.00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú domácnosti, ktoré sú napojené na trafostanicu pri rod. dome Mikušovce č. súp 47. Odôvodnenie: § 47 ods. 2 Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 5 Vyhlášky č. 24/2003.

Platnosť: 23.05.2019 - 28.05.2019

Oznamujeme voličom, že v sobotu – 25. mája 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Volebná miestnosť sa bude nachádzať v KD na I. poschodí a bude otvorená od 07.00 do 22,00 hod. Aby mohol občan hlasovať, je povinný sa pri vstupe do volebnej miestnosti preukázať občianskym preukazom.

Platnosť: 23.05.2019 - 26.05.2019

Opätovne žiadame občanov, aby nenechávali svojich psov voľne sa pohybovať po obci. V prípade porušenia VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Mikušovce bude majiteľovi voľne sa pohybujúceho psa uložená pokuta vo výške 165,-€. Zároveň dôrazne žiadame, aby majitelia psov zaistili svoje bránky a poštové schránky tak, aby pes nemohol ohroziť okoloidúceho. Je v záujme všetkých občanov zabrániť neželaným útokom psov a predísť tak zdravotným problémom. Slovenská pošta a.s. taktiež upozorňuje, že v prípade ak poštová doručovateľka nebude môcť z dôvodu ohrozenia psom doručiť zásielku do poštovej schránky, občania budú povinní vyzdvihnúť si svoju korešpondenciu na pošte.

Platnosť: 23.05.2019 - 09.06.2019

Oznamujeme občanom, že 2. stupeň povodňovej aktivity bol na našom území dňa 23.05.2019 o 13.00 hod. ODVOLANÝ.

Platnosť: 23.05.2019 - 26.05.2019

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prívalových dažďov je na našom území vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity. Z tohto dôvodu dôrazne žiadame všetkých občanov, aby sa nezdržiavali v blízkosti Tovarského potoka a chránili najmä svoje deti.

Platnosť: 22.05.2019 -

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude pošta ŠTVRTOK – 23. MÁJA 2019 po celý deň ZATVORENÁ.

Platnosť: 22.05.2019 - 24.05.2019

Oznamujeme občanom, že zajtra – 22. MÁJA 2019 budú do domácností v našej obci distribuované záhradné kompostéry získané z projektu Občianskeho združenia Mikroregión Zdroje Bielych Karpát. Každý obývaný rodinný dom so súpisným číslom obdrží do nájmu 1 kompostér, ktorý musí byť umiestnený na adrese uvedenej v preberacom protokole. Cieľom kompostérov je zabezpečiť znižovanie množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládky, a tým znižovať náklady na zvoz komunálneho odpadu.

Platnosť: 21.05.2019 - 23.05.2019

UTOROK – 21. MÁJA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Platnosť: 16.05.2019 - 29.05.2019

Komisia pre životné prostredie žiada občanov, aby si z dôvodu šírenia burín vykosili zaburinené plochy pri svojich záhumienkach, priestranstvá pri potoku a pozemky, ktoré vlastnia alebo užívajú. Občanom, ktorí tak už urobili, ďakujeme.

Platnosť: 16.05.2019 - 15.06.2019

Pizza di Siusi v Pruskom oznamuje, že príjme do zamestnania rozvozcu jedál a pizze. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na tel. čísle 0907 306 816 alebo osobne na prevádzke v Pruskom.

Platnosť: 16.05.2019 - 30.05.2019

Výbor Urbáru Mikušovce oznamuje svojím členom, ale aj tým občanov, ktorí sa už v minulosti brigády zúčastnili, že v sobotu – 11. MÁJA 2019 sa uskutoční čistenie rúbane v Chotuči. Zraz bude o 08.00 hod. v strednej časti našej obce – pri lipe.

Platnosť: 09.05.2019 - 12.05.2019

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v PONDELOK – 13. MÁJA 2019 v čase od 9.00 hod. - 12.30 hod. bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú domácnosti, ktoré sú napojené na trafostanicu pri rod. dome Mikušovce č. súp 1.

Platnosť: 07.05.2019 - 14.05.2019