OBEC MIKUŠOVCE OBECNÝ ÚRAD MIKUŠOVCE 22, 018 57 MIKUŠOVCE Váž. pán/i Ján Székely Háj 363/52 020 61 Lednické Rovne a manželka Jana Székelyová 018 57 Mikušovce 170 Váš list číslo/dátum Naše číslo Vybavuje/linka Mikušovce 59/2/2019 Mgr.Gašparová,042/4464082 23.01.2019 P O T V R D E N I E Obec Mikušovce ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 16 ods. 2 a násl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona potvrdzuje, že pozemok parc. č. KNC 1186/10 – trvalý trávny porast, nachádzajúci sa v obci Mikušovce, v k. ú. Mikušovce pri Pruskom a je zapísaný na LV č. 1684, je v súlade s pripravovaným ÚPN-O Mikušovce určený na individuálnu bytovú výstavbu. Obec Mikušovce zároveň potvrdzuje, že na predmetnom pozemku sa nenachádzajú hydromelioračné zariadenia. Na uvedenej parcele sa neplánuje žiadna stavba vo verejnom záujme. Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť. Eva Holbová starostka obce V PONDELOK - 27.januára 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV.

Platnosť: 22.01.2020 - 27.01.2020

Vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v UTOROK - 7. JANUÁRA 2020.

Platnosť: 02.01.2020 - 07.01.2020

Betlehemské svetlo prinesú skauti do kostola v našej obci v UTOROK – 24.12.2019 v čase od 07.30 – 08.15 hod.

Platnosť: 20.12.2019 - 24.12.2019

Obecný úrad bude od 23.12.2019 - 01.01.2020 (vrátane) z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať starostku obce na tel. čísle 0907 393 947.

Platnosť: 18.12.2019 - 01.01.2020

Z dôvodu vianočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu v našej obci uskutoční vo ŠTVRTOK - 19.12.2019.

Platnosť: 18.12.2019 - 23.12.2019

Žiadame občanov, aby do kontajnera umiestneného pri budove penziónu v hornej časti obce nevhadzovali zmiešaný komunálny odpad. Tento kontajner je určený len na železný šrot.

Platnosť: 13.12.2019 - 31.12.2019

PIATOK – 13. decembra 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 11.12.2019 - 14.12.2019

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že v STREDU - 11. decembra 2019 sa v našej obci uskutoční odpisovanie stavov vodomerov pracovníkmi správcu vodovodu – Ekologických stavieb. Zároveň žiadame odberateľov vody, aby dostatočne sprístupnili vodovodné šachty a umožnili bezpečný vstup do šachty. V prípade, že pracovníci Ekologických stavieb nebudú môcť z dôvodu prístupu odpísať stav vody, žiadame Vás, aby ste nahlásili stav vodomeru na obecný úrad.

Platnosť: 10.12.2019 - 12.12.2019

Vedúca predajne potravín v hornej časti obce (Betonpro, s. r. o.) oznamuje, že do 16. decembra 2019 prijíma objednávky na kaprov.

Platnosť: 10.12.2019 - 17.12.2019

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v stredu – 11. decembra v čase od 15.00 hod. do 15.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 10.12.2019 - 12.12.2019

Vedúca predajne potravín Coop Jednota oznamuje, že od PONDELKA – 9. decembra 2019 budú upravené otváracie hodiny potravín nasledovne: - pondelok bude po celý deň zatvorené, - utorok až piatok bude otvorené od 06.00 hod. - 15.45 hod. - v sobotu bude otvorené od 06.00 – 11.00 hod.

Platnosť: 06.12.2019 - 31.12.2019

Vedúca potravín Coop Jednota oznamuje, že od pondelka – 9. DECEMBRA 2019 bude zmena otváracích hodín – potraviny budú každý pondelok ZATVORENÉ.

Platnosť: 05.12.2019 - 31.12.2019

Súkromný podnikateľ oznamuje, že v Pruskom, časť Podvažie (vedľa hl. cesty) predáva rezané vianočné stromčeky, živé ryby a jabĺčka zo slovenského sadu. Predaj sa uskutoční od 6.decembra 2019 v čase od 11.00 – 18.00 hod. každý deň do vypredania zásob. Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čísle 0940 877 664.

Platnosť: 04.12.2019 - 20.12.2019

Vedúca predajne potravín Coop Jednota oznamuje, že obchod bude v stredu a vo štvrtok – t. j. 4. a 5. decembra 2019 z dôvodu inventúry ZATVORENÝ.

Platnosť: 03.12.2019 - 05.12.2019

Obecný úrad je dňa 29. NOVEMBRA 2019 – t. j. PIATOK z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ.

Platnosť: 28.11.2019 - 30.11.2019

V piatok – 22. novembra a v pondelok – 25. novembra 2019 sa bude v našej obci nachádzať čistiareň peria. Čistiareň bude v prevádzke od 09.00 hod. podľa potreby občanov a bude sa nachádzať na parkovisku pred KD. Firma ponúka čistenie peria, nový angín, sípkovinu a taktiež šije paplóny a vankúše na počkanie.

Platnosť: 20.11.2019 - 25.11.2019

V STREDU – 20. novembra 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 18.11.2019 - 21.11.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude pošta otvorená od 13. - 15. novembra 2019 nasledovne: - v stredu - 13. novembra bude otvorená popoludní od 14.30 do 17.00 hod., - vo štvrtok – 14. novembra bude otvorená od 08.00 do 11.00 hod. - v piatok – 15. novembra bude otvorená od 08.00 hod. do 09.30. hod. Najbližšia otvorená pošta bude v Pruskom.

Platnosť: 12.11.2019 - 16.11.2019

V STREDU – 13. novembra 2019 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemného odpadu ako sú koberce, nábytky, matrace, postele, pohovky a pod. Tento odpad žiadame občanov vyložiť pred brány rodinných domov, odkiaľ bude pracovníkmi obce zbieraný.

Platnosť: 11.11.2019 - 13.11.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude POŠTA vo ŠTVRTOK – 7. novembra 2019 ZATVORENÁ. Najbližšia otvorená pošta bude v Ilave.

Platnosť: 05.11.2019 - 08.11.2019