Obec Červený Kameň prijme do pracovného pomeru učiteľku I. stupňa do Základnej školy v Červenom Kameni na plný pracovný úväzok s nástupom od 1. septembra 2020. Informácie o pracovnom mieste a požiadavkách sú zverejnené na webovej stránke obce – www.cervenykamen.sk

Platnosť: 18.06.2020 - 30.06.2020

Vážení rodičia, kto má záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ od 15.6. do 31.6. prosím svoj záujme napísať do komentára na facebookovej stránke alebo nahlásiť do ZŠ s MŠ Mikušovce 16. Svoj záujem nahláste do piatku - 12.6. Do 12,00 hod. Týka sa to detí, ktoré momentálne nechodia do MŠ od 1.6. po otvorení škôl po pandémii. Ďalej platí,že deti, ktoré boli iba do 12,00 hod. čiže bez spánku sú naďalej na poldennú výchovu a vzdelanie .

Platnosť: 11.06.2020 - 14.06.2020

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 13.06.2020, t.j. v sobotu, sa uskutoční očkovanie psov proti besnote na obvyklom mieste pri požiarnej zbrojnici v čase 9:00-10:00. Očkovať sa môžu a budú iba čipované zvieratá. Cena očkovania je 10 eur. Očkovanie je povinné u psov starších 6 mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môže od veku 3. mesiacov. V prípade záujmu môže byť čipovanie ešte nečipovaných psov vykonané na mieste. Cena čipovania a registrácie do centrálneho registra spoločenských zvierat je 20eur. Čipovanie je povinné na základe Novely zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je majiteľ povinný mať psa začipovaného. Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Platnosť: 10.06.2020 - 14.06.2020

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 13.06.2020, t.j. v sobotu, sa uskutoční očkovanie psov proti besnote na obvyklom mieste pri požiarnej zbrojnici v čase 9:00-10:00. Očkovať sa môžu a budú iba čipované zvieratá. Cena očkovania je 10 eur. Očkovanie je povinné u psov starších 6 mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môže od veku 3. mesiacov. V prípade záujmu môže byť čipovanie ešte nečipovaných psov vykonané na mieste. Cena čipovania a registrácie do centrálneho registra spoločenských zvierat je 20eur. Čipovanie je povinné na základe Novely zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je majiteľ povinný mať psa začipovaného. Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Platnosť: 10.06.2020 - 14.06.2020

Na obecnom úrade je počas stránkových hodín možné uhradiť daň z nehnuteľností, za psa a komunálny odpad na r. 2020. Splatnosť daní je do 31. JÚLA 2020. V prípade, že daňovník, ktorý má v našej obci trvalý pobyt, zdržiava sa počas roka mimo obec a žiada o úľavu za komunálny odpad, je podľa VZN č. 3/2019 povinný predložiť hodnoverný doklad. Môže ísť napr. o pracovnú zmluvu, doklad o úhrade poplatku v inej obci, potvrdenie o návšteve školy alebo iný doklad preukazujúci nezdržiavanie sa na území obce v danom období. Uvedený doklad je poplatník povinný predložiť pri úhrade poplatku správcovi dane. Hodnoverné doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

Platnosť: 08.06.2020 - 31.07.2020

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v STREDU – 3. júna 2020 v čase od 15.15 hod. do 15.45 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 02.06.2020 - 04.06.2020

Žiadame občanov, aby do kontajnerov slúžiacich na šatstvo, ktoré sa nachádzajú pri kultúrnom dome, nenosili žiadny textil, nakoľko kontajnery sú plné. Odberateľ šatstva je z Českej republiky a z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie, je odoberanie šatstva pozastavené. Za pochopenie ďakujeme.

Platnosť: 14.05.2020 - 31.05.2020

v PIATOK – 15. MÁJA 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 12.05.2020 - 15.05.2020

Komisia pre životné prostredie žiada občanov, aby si z dôvodu šírenia burín vykosili zaburinené plochy pri svojich záhumienkach, priekopy, priestranstvá pri potoku a pozemky, ktoré vlastnia alebo užívajú.

Platnosť: 29.04.2020 - 31.05.2020

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že vo štvrtok – 30. apríla 2020 v čase od 16.00 do 16.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 28.04.2020 - 30.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK – 24. apríla 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 23.04.2020 - 25.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK - 17. APRÍLA 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať starostku obce na tel. čísle 0907 393 947.

Platnosť: 16.04.2020 - 18.04.2020

PONDELOK – 20. apríla 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 15.04.2020 - 20.04.2020

15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemného odpadu ako sú koberce, nábytky, matrace, postele, pohovky a pod. Tento odpad žiadame občanov vyložiť pred brány rodinných domov, odkiaľ bude pracovníkmi obce zbieraný.

Platnosť: 14.04.2020 - 16.04.2020

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že od 8. apríla 2020 je pošta opäť otvorená aj popoludní v čase od 14.30 – 17.00 hod. (dopoludnia od 08.00 – 09.00 hod.)

Platnosť: 08.04.2020 - 30.04.2020

Z dôvodu veľkonočných sviatkov sa vývoz KO v našej obci uskutoční v UTOROK – 14. APRÍLA 2020.

Platnosť: 08.04.2020 - 14.04.2020

Obecný úrad v našej obci je vo ŠTVRTOK – 9. APRÍLA 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať starostku obce na tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 08.04.2020 - 10.04.2020

Stredoslovenská energetika oznamuje, že v utorok – 14. apríla 2020 začína v našej obci vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy SSE a znižovanie cien za dodávku energií.  Odberateľov navštívia títo spolupracovníci SSE, a.s.: - Rastislav Živčák                PL_040 - Dominik Koľvek                 PL_041 - Adam Rác                         PL_042 - Ľuboš Havránek               PL_043 - Marián Koľvek PL_044 Totožnosť pracovníkov je možné si overiť na bezplatnej zákazníckej linke : SSE - 0850 111 468  podľa mena a kódu pracovníka.

Platnosť: 07.04.2020 - 15.04.2020

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok). ZAKAZUJE SA: Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek. viac na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4178%3Acovid-19-vony-pohyb-osob-na-verejnosti-bude-poas-vekononych-sviatkov-obmedzeny&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Platnosť: 07.04.2020 - 14.04.2020

Vedúca potravín COOP JEDNOTA v našej obci oznamuje, že od 06. APRÍLA 2020 AŽ DO ODVOLANIA sú upravené otváracie hodiny potravín nasledovne: - PONDELOK – 06.00 – 10.00 hod., - UTOROK – STREDA – 07.00 – 16.00 hod., - ŠTVRTOK – 07.00 hod. - 14.00 hod., - PIATOK – 07.00 – 16.00 hod., - SOBOTA – 07.00 – 12.30 hod. - NEDEĽA – zatvorené.

Platnosť: 02.04.2020 -