MUDr. Bortelová oznamuje rodičom detí, že z dôvodu čerpania dovolenky od 13. do 24. JÚLA (vrátane) nebude ordinovať. Počas neprítomnosti ju bude zastupovať MUDr. Krajčiová.

Platnosť: 08.07.2020 - 24.07.2020

Čistiareň peria v Púchove ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Firma perie a čistí materiál od mikróbov, šije paplóny, vankúše rôznych rozmerov. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality. Pre Vaše perie prídu priamo ku Vám domov, z domu zadarmo odvezú a hotové budú doručené naspäť domov. Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čísle: 0905 267 750.

Platnosť: 08.07.2020 - 31.07.2020

TJ Mikušovce oznamuje, že dnes – 29. júna 2020 o 17.00 hod. sa na ihrisku TJ uskutoční nábor do žiackeho a mládežníckeho futbalového družstva.

Platnosť: 29.06.2020 - 30.06.2020

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude POŠTA v PIATOK – 26. júna ZATVORENÁ. Najbližšia otvorená pošta bude v Pruskom alebo v Tuchyni.

Platnosť: 24.06.2020 - 27.06.2020

ŠTVRTOK – 25. JÚNA 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 24.06.2020 - 26.06.2020

Vedúca potravín v dolnej časti obce Coop Jednota oznamuje, že obchod bude z dôvodu inventarizácie v utorok – 23. júna 2020 otvorený len dopoludnia v čase od 07.00 – 11.00 hod. a v stredu - 24. júna 2020 bude po celý deň zatvorený.

Platnosť: 22.06.2020 - 25.06.2020

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác bude v STREDU – 24. JÚNA 2020 v čase od 08.00 do 14.30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú domácnosti napojené na trafostanicu pri rodinnom dome č. 1.

Platnosť: 22.06.2020 - 24.06.2020

Obec Červený Kameň prijme do pracovného pomeru učiteľku I. stupňa do Základnej školy v Červenom Kameni na plný pracovný úväzok s nástupom od 1. septembra 2020. Informácie o pracovnom mieste a požiadavkách sú zverejnené na webovej stránke obce – www.cervenykamen.sk

Platnosť: 18.06.2020 - 30.06.2020

Vážení rodičia, kto má záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ od 15.6. do 31.6. prosím svoj záujme napísať do komentára na facebookovej stránke alebo nahlásiť do ZŠ s MŠ Mikušovce 16. Svoj záujem nahláste do piatku - 12.6. Do 12,00 hod. Týka sa to detí, ktoré momentálne nechodia do MŠ od 1.6. po otvorení škôl po pandémii. Ďalej platí,že deti, ktoré boli iba do 12,00 hod. čiže bez spánku sú naďalej na poldennú výchovu a vzdelanie .

Platnosť: 11.06.2020 - 14.06.2020

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 13.06.2020, t.j. v sobotu, sa uskutoční očkovanie psov proti besnote na obvyklom mieste pri požiarnej zbrojnici v čase 9:00-10:00. Očkovať sa môžu a budú iba čipované zvieratá. Cena očkovania je 10 eur. Očkovanie je povinné u psov starších 6 mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môže od veku 3. mesiacov. V prípade záujmu môže byť čipovanie ešte nečipovaných psov vykonané na mieste. Cena čipovania a registrácie do centrálneho registra spoločenských zvierat je 20eur. Čipovanie je povinné na základe Novely zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je majiteľ povinný mať psa začipovaného. Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Platnosť: 10.06.2020 - 14.06.2020

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 13.06.2020, t.j. v sobotu, sa uskutoční očkovanie psov proti besnote na obvyklom mieste pri požiarnej zbrojnici v čase 9:00-10:00. Očkovať sa môžu a budú iba čipované zvieratá. Cena očkovania je 10 eur. Očkovanie je povinné u psov starších 6 mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môže od veku 3. mesiacov. V prípade záujmu môže byť čipovanie ešte nečipovaných psov vykonané na mieste. Cena čipovania a registrácie do centrálneho registra spoločenských zvierat je 20eur. Čipovanie je povinné na základe Novely zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je majiteľ povinný mať psa začipovaného. Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Platnosť: 10.06.2020 - 14.06.2020

Na obecnom úrade je počas stránkových hodín možné uhradiť daň z nehnuteľností, za psa a komunálny odpad na r. 2020. Splatnosť daní je do 31. JÚLA 2020. V prípade, že daňovník, ktorý má v našej obci trvalý pobyt, zdržiava sa počas roka mimo obec a žiada o úľavu za komunálny odpad, je podľa VZN č. 3/2019 povinný predložiť hodnoverný doklad. Môže ísť napr. o pracovnú zmluvu, doklad o úhrade poplatku v inej obci, potvrdenie o návšteve školy alebo iný doklad preukazujúci nezdržiavanie sa na území obce v danom období. Uvedený doklad je poplatník povinný predložiť pri úhrade poplatku správcovi dane. Hodnoverné doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

Platnosť: 08.06.2020 - 31.07.2020

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v STREDU – 3. júna 2020 v čase od 15.15 hod. do 15.45 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 02.06.2020 - 04.06.2020

Žiadame občanov, aby do kontajnerov slúžiacich na šatstvo, ktoré sa nachádzajú pri kultúrnom dome, nenosili žiadny textil, nakoľko kontajnery sú plné. Odberateľ šatstva je z Českej republiky a z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie, je odoberanie šatstva pozastavené. Za pochopenie ďakujeme.

Platnosť: 14.05.2020 - 31.05.2020

v PIATOK – 15. MÁJA 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 12.05.2020 - 15.05.2020

Komisia pre životné prostredie žiada občanov, aby si z dôvodu šírenia burín vykosili zaburinené plochy pri svojich záhumienkach, priekopy, priestranstvá pri potoku a pozemky, ktoré vlastnia alebo užívajú.

Platnosť: 29.04.2020 - 31.05.2020

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že vo štvrtok – 30. apríla 2020 v čase od 16.00 do 16.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 28.04.2020 - 30.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK – 24. apríla 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 23.04.2020 - 25.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK - 17. APRÍLA 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať starostku obce na tel. čísle 0907 393 947.

Platnosť: 16.04.2020 - 18.04.2020

PONDELOK – 20. apríla 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 15.04.2020 - 20.04.2020