Obecný úrad v našej obci je vo ŠTVRTOK – 9. APRÍLA 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať starostku obce na tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 08.04.2020 - 10.04.2020

Stredoslovenská energetika oznamuje, že v utorok – 14. apríla 2020 začína v našej obci vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy SSE a znižovanie cien za dodávku energií.  Odberateľov navštívia títo spolupracovníci SSE, a.s.: - Rastislav Živčák                PL_040 - Dominik Koľvek                 PL_041 - Adam Rác                         PL_042 - Ľuboš Havránek               PL_043 - Marián Koľvek PL_044 Totožnosť pracovníkov je možné si overiť na bezplatnej zákazníckej linke : SSE - 0850 111 468  podľa mena a kódu pracovníka.

Platnosť: 07.04.2020 - 15.04.2020

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok). ZAKAZUJE SA: Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek. viac na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4178%3Acovid-19-vony-pohyb-osob-na-verejnosti-bude-poas-vekononych-sviatkov-obmedzeny&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Platnosť: 07.04.2020 - 14.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK – 3. APRÍLA 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 01.04.2020 - 03.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK – 27. marca 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 25.03.2020 - 28.03.2020

PONDELOK – 23. marca 2020 sa v našej obci uskutoční ZBER PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rod. domov.

Platnosť: 18.03.2020 - 24.03.2020

ZŠ s MŠ Mikušovce 16 oznamuje rodičom a žiakom, že domáce úlohy pre žiakov sa nachádzajú na: *na webovom sídle školy: zsmikusovce.sk/dokumenty/domáce úlohy alebo * po prihlásení sa rodiča heslom (ako do internetovej žiackej knižky) v sekcií domáce úlohy, prípadne nástenka * alebo e- mailom po dohode s triednym učiteľom. ÚLOHY BUDÚ PRIEBEŽNE DOPĹŇANÉ. V prípade potreby volajte riaditeľstvo školy: 0910 464 079.

Platnosť: 16.03.2020 - 29.03.2020

Pozemkové spoločenstvo URBÁR oznamuje svojím členom, že valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať v PIATOK – 20. marca 2020, je ZRUŠENÉ.

Platnosť: 16.03.2020 - 22.03.2020

SAD Trenčín na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie a z dôvodu uzatvorených školských zariadení oznamuje, že v termíne od 13.3.2020 do 27.3.2020 budú autobusové spoje premávať ako v prázdninovom režime.

Platnosť: 12.03.2020 - 29.03.2020

Dňa 12.03.2020 o 06.00 hod. z dôvodu šírenia koronavírusu bola vyhlásená na území celej SR mimoriadna situácia. Žiadame občanov, aby vo zvýšenej miere dodržiavali hygienické návyky a nezhromažďovali sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu a zvážili akékoľvek pracovné cesty. Zároveň vyzývame rodičov detí, aby sa najmä deti nestretávali vo väčšom počte na verejných priestranstvách a športových ihriskách. Na základe vyhlásenia predsedu vlády SR z 12. marca 2020 Vám oznamujeme, že VYUČOVACÍ PROCES je vo všetkých školách na území SR od 16. - 27. marca 2020 (vrátane) PRERUŠENÝ.

Platnosť: 12.03.2020 - 29.03.2020

Lesné a pozemkové spoločenstvo Tuchyňa ako aj Urbárske spoločenstvo v Tuchyni oznamuje svojím členom, že OBE spoločenstvá ODVOLÁVAJÚ Valné zhromaždenia, ktoré sa mali konať v sobotu – 14. marca 2020.

Platnosť: 11.03.2020 - 15.03.2020

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom je s okamžitou platnosťou zrušené vyučovanie na ZŠ s MŠ Mikušovce 16 a to v čase od 11.3. 2020 do 13.3. 2020 vrátane. Doporučujeme žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webové miesto školy, obce, oznámenia obecného rozhlasu k získaniu nových informácií.

Platnosť: 10.03.2020 - 15.03.2020

Komposesorát Budjač oznamuje všetkým členom pozemkového spoločenstva, že VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa malo konať v KD v našej obci v piatok – 13. marca 2020, JE ZRUŠENÉ.

Platnosť: 10.03.2020 - 16.03.2020

Obecný úrad v Mikušovciach je vo ŠTVRTOK - 27.02.2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 26.02.2020 - 28.02.2020

v PONDELOK – 24. FEBRUÁRA 2020 v čase od 08.00 – 14.00 hod. bude odstávka obecnej vody z dôvodu plánovanej opravy na vodovode. Z toho dôvodu žiadame všetkých odberateľov obecnej vody, aby sa v pondelok ráno zásobili pitnou vodou.

Platnosť: 19.02.2020 - 24.02.2020

v PIATOK – 21. februára 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 19.02.2020 - 23.02.2020

Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci Vám oznamuje, že v sobotu – 22. februára 2020 bude v našej obci chodiť fašiangový sprievod a od 20.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční ľudová zábava. Zároveň Vás pozývame na pochovávanie basy, ktoré bude v utorok - 25.februára 2020 so začiatkom o 18.00 hod. Do tanca bude hrať skupina Fašiangband.

Platnosť: 18.02.2020 - 26.02.2020

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude POŠTA v UTOROK – 11. februára a vo ŠTVRTOK – 13.februára 2020 ZATVORENÁ. Najbližšia otvorená pošta bude v Pruskom.

Platnosť: 06.02.2020 - 13.02.2020

ZŠ s MŠ Mikušovce v spolupráci s obecným úradom Vás srdečne pozývajú na KARNEVAL, ktorý sa uskutoční v PIATOK - 07.02.2020 o 14.00 hod. v KD v našej obci.

Platnosť: 03.02.2020 - 07.02.2020

Oznamujeme občanom, ktorí v r. 2019 nehnuteľnosť kúpili, zdedili alebo iným spôsobom nadobudli, že povinnosť na podanie daňového priznania na obecnom úrade je do 31.1.2020. Taktiež je potrebné oznámiť vznik, príp. zánik daňovej povinnosti na psa staršieho ako 6 mesiacov veku.

Platnosť: 23.01.2020 - 03.02.2020