Vedúca pošty oznamuje, že v PIATOK - 26.04.2019 bude POŠTA z prevádzkových príčin po celý deň ZATVORENÁ. Najbližšia otvorená pošta bude v Tuchyni.

Platnosť: 24.04.2019 - 28.04.2019

STREDU - 24. APRÍLA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Platnosť: 17.04.2019 - 18.04.2019

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rozšírenia vodovodu bude v PONDELOK – 15. APRÍLA 2019 v čase od 08.00 – 12.00 hod. ODSTAVENÝ PRÍVOD Z OBECNÉHO VODOVODU v dolnej časti obce od súp. č. 1 po 8 a od súp. č. 321 po 336. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Platnosť: 12.04.2019 - 15.04.2019

Základná škola s materskou školou oznamuje, že rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy Mikušovce od septembra 2019, aby si prihlášky prevzali v materskej škole počas mesiaca apríl v čase od 7.00 do 15,45.

Platnosť: 08.04.2019 - 30.04.2019

Oznamujeme občanom, že 11. a 12. APRÍLA 2019 - t. zn. vo štvrtok a v piatok bude v našej obci prebiehať zber veľkoobjemného odpadu ako sú koberce, nábytky, matrace, postele, pohovky a pod. Tento odpad žiadame občanov vyložiť pred brány rodinných domov, odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený.

Platnosť: 08.04.2019 - 14.04.2019

Hľadá sa pes - krížený krátkosrstý labrador čierno-bielej farby. Poslúcha na meno Ťapo. Bližšie informácie prosíme oznámiť na obecnom úrade alebo u majiteľa psa - p. Mariána Klima, Mikušovce 312.

Platnosť: 08.04.2019 - 15.04.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že pošta bude v UTOROK – 9. APRÍLA 2019 z dôvodu účasti na porade po CELÝ DEŇ ZATVORENÁ.

Platnosť: 04.04.2019 - 10.04.2019

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že pracovníčka obecného úradu v našej obci - p. Kopačková POSTUPNE doručuje ZMLUVY O DODÁVKE PITNEJ VODY z verejného vodovodu do domácností v 2 vyhotoveniach. Zmluva je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Žiadame VLASTNÍKOV VODOVODNÝCH PRÍPOJOK, aby po obdržaní zmluvy o dodávke pitnej vody si túto riadne prečítali a jedno vyhotovenie doručili podpísané späť na obecný úrad. V opačnom prípade môže byť zo strany obce ako vlastníka obecného vodovodu prerušená dodávka pitnej vody. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Platnosť: 03.04.2019 - 30.04.2019

Výbor Urbáru Mikušovce pozýva svojich členov na brigádu pri čistení rúbane v Chotuči. Prihlásiť sa môžu aj študenti alebo nečlenovia. Bližšie informácie poskytne p. Viktor Buček osobne alebo telefonicky na čísle 0903 481 110.

Platnosť: 29.03.2019 - 12.04.2019

Žiadame tých občanov, ktorí si po zimnej údržbe ciest nepozametali priestranstvá pred rodinnými domami, aby tak urobili najneskôr do PONDELKA – 1. APRÍLA 2019, kedy bude posypový materiál zbieraný pracovníkmi obce.

Platnosť: 29.03.2019 - 02.04.2019

Obec Červený Kameň príjme do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár v školskej jedálni s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Obecnom úrade v Červenom Kameni (kontakt 042/4464022).

Platnosť: 27.03.2019 - 14.04.2019

ŠTVRTOK – 21. MARCA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Platnosť: 20.03.2019 - 24.03.2019

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v PONDELOK – 18. MARCA 2019 v čase od 16.00 – 16.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 14.03.2019 - 19.03.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že v STREDU – 13. MARCA 2019 bude pošta z dôvodu školenia po celý deň ZATVORENÁ. Vo ŠTVRTOK – 14. MARCA bude pošta otvorená tak, ako býva v stredu – t. zn., dopoludnia od 08.00 – 09.00 hod. a popoludní od 14.30 – 17.00 hod.

Platnosť: - 15.03.2019

Oznamujeme občanom, že OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY z automobilov už na zbernom dvore NEZBIERAME. Občanom odporúčame, aby staré pneumatiky odovzdávali v pneuservisoch pri ich výmene.

Platnosť: 08.03.2019 - 08.04.2019

Žiadame občanov, aby si po zimnej údržbe ciest pozametali priestranstvá pred rodinnými domami. Pozametané kamenivo môžu občania nechať na kôpkach na okrajoch ciest a komunikácií. Posypový materiál bude zbieraný pracovníkmi obce v PONDELOK - 11. marca 2019.

Platnosť: 07.03.2019 - 12.03.2019

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 4.3. – 8.3.2019, t.j. celý budúci týždeň neordinuje z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupuje MUDr. Hlušková.

Platnosť: 01.03.2019 - 10.03.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude pošta v STREDU – 6. MARCA 2019 ZATVORENÁ a vo ŠTVRTOK – 7. MARCA 2019 bude otvorená ako v stredu, t. zn., dopoludnia od 08.00 – 09.00 a popoludní od 14.30 – 17.00 hod.

Platnosť: 01.03.2019 - 08.03.2019

Dobrovoľný hasičský zbor Mikušovce v spolupráci s obecným úradom oznamuje občanom, že v sobotu – 2. MARCA 2019 bude po našej obci chodiť fašiangový sprievod. Zároveň Vás pozývame na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu o 20.00 hod. v KD v našej obci. Do tanca bude hrať skupina LEGO – MIKUŠOVSKÍ CHLAPCI. Taktiež Vás pozývame na pochovávanie basy, ktoré sa uskutoční v UTOROK – 5. MARCA 2019 so začiatkom o 18.00 hod. v KD.

Platnosť: 25.02.2019 - 06.03.2019

Žiadame občanov, ktorí majú zasadené stromy v blízkosti miestnych komunikácií, aby do 28. FEBRUÁRA 2019 dôkladne obrezali konáre, ktoré presahujú nad miestne komunikácie. Vývozca komunálneho odpadu odmieta vyvážať komunálny odpad v uliciach, kde konáre poškodzujú najmä zrkadlá, ale aj lak na vozidle. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Platnosť: 20.02.2019 - 03.03.2019