Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v STREDU – 3. júna 2020 v čase od 15.15 hod. do 15.45 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 02.06.2020 - 04.06.2020

Žiadame občanov, aby do kontajnerov slúžiacich na šatstvo, ktoré sa nachádzajú pri kultúrnom dome, nenosili žiadny textil, nakoľko kontajnery sú plné. Odberateľ šatstva je z Českej republiky a z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie, je odoberanie šatstva pozastavené. Za pochopenie ďakujeme.

Platnosť: 14.05.2020 - 31.05.2020

v PIATOK – 15. MÁJA 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 12.05.2020 - 15.05.2020

Komisia pre životné prostredie žiada občanov, aby si z dôvodu šírenia burín vykosili zaburinené plochy pri svojich záhumienkach, priekopy, priestranstvá pri potoku a pozemky, ktoré vlastnia alebo užívajú.

Platnosť: 29.04.2020 - 31.05.2020

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že vo štvrtok – 30. apríla 2020 v čase od 16.00 do 16.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 28.04.2020 - 30.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK – 24. apríla 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 23.04.2020 - 25.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK - 17. APRÍLA 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať starostku obce na tel. čísle 0907 393 947.

Platnosť: 16.04.2020 - 18.04.2020

PONDELOK – 20. apríla 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 15.04.2020 - 20.04.2020

15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemného odpadu ako sú koberce, nábytky, matrace, postele, pohovky a pod. Tento odpad žiadame občanov vyložiť pred brány rodinných domov, odkiaľ bude pracovníkmi obce zbieraný.

Platnosť: 14.04.2020 - 16.04.2020

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že od 8. apríla 2020 je pošta opäť otvorená aj popoludní v čase od 14.30 – 17.00 hod. (dopoludnia od 08.00 – 09.00 hod.)

Platnosť: 08.04.2020 - 30.04.2020

Z dôvodu veľkonočných sviatkov sa vývoz KO v našej obci uskutoční v UTOROK – 14. APRÍLA 2020.

Platnosť: 08.04.2020 - 14.04.2020

Obecný úrad v našej obci je vo ŠTVRTOK – 9. APRÍLA 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať starostku obce na tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 08.04.2020 - 10.04.2020

Stredoslovenská energetika oznamuje, že v utorok – 14. apríla 2020 začína v našej obci vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy SSE a znižovanie cien za dodávku energií.  Odberateľov navštívia títo spolupracovníci SSE, a.s.: - Rastislav Živčák                PL_040 - Dominik Koľvek                 PL_041 - Adam Rác                         PL_042 - Ľuboš Havránek               PL_043 - Marián Koľvek PL_044 Totožnosť pracovníkov je možné si overiť na bezplatnej zákazníckej linke : SSE - 0850 111 468  podľa mena a kódu pracovníka.

Platnosť: 07.04.2020 - 15.04.2020

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok). ZAKAZUJE SA: Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek. viac na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4178%3Acovid-19-vony-pohyb-osob-na-verejnosti-bude-poas-vekononych-sviatkov-obmedzeny&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Platnosť: 07.04.2020 - 14.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK – 3. APRÍLA 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 01.04.2020 - 03.04.2020

Obecný úrad je v PIATOK – 27. marca 2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 25.03.2020 - 28.03.2020

PONDELOK – 23. marca 2020 sa v našej obci uskutoční ZBER PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rod. domov.

Platnosť: 18.03.2020 - 24.03.2020

ZŠ s MŠ Mikušovce 16 oznamuje rodičom a žiakom, že domáce úlohy pre žiakov sa nachádzajú na: *na webovom sídle školy: zsmikusovce.sk/dokumenty/domáce úlohy alebo * po prihlásení sa rodiča heslom (ako do internetovej žiackej knižky) v sekcií domáce úlohy, prípadne nástenka * alebo e- mailom po dohode s triednym učiteľom. ÚLOHY BUDÚ PRIEBEŽNE DOPĹŇANÉ. V prípade potreby volajte riaditeľstvo školy: 0910 464 079.

Platnosť: 16.03.2020 - 29.03.2020

Pozemkové spoločenstvo URBÁR oznamuje svojím členom, že valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať v PIATOK – 20. marca 2020, je ZRUŠENÉ.

Platnosť: 16.03.2020 - 22.03.2020

SAD Trenčín na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie a z dôvodu uzatvorených školských zariadení oznamuje, že v termíne od 13.3.2020 do 27.3.2020 budú autobusové spoje premávať ako v prázdninovom režime.

Platnosť: 12.03.2020 - 29.03.2020