Ples športovcov

OFK Mikušovce Vás pozýva na 22. ples športovcov

Dňa: 26.01.2019 o 19:30 v KD MikušovceSlávnostné (ustanovujúce) zasadnutie

Fotografie zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa: 03.12.2018 v KD Mikušovce.

  • zloženie sľubu starostky obce
  • zloženie sľubu poslancov OZ
  • príhovor novozvolenej starostky obce
  • návrhy a iné


Adventné stretnutia

ZŠ a MŠ Mikušovce, Kultúrna komisia pri Obecnom úrade Mikušovce a Obecný úrad Mikušovce Vás pozývajú na:

ADVENTNÉ STRETNUTIA pri adventnom venci každú adventnú nedeľu o 16:30 hod. pred budovou školy

9. decembra príde aj Mikuláš, ktorý pred kultúrny dom prinesie aj vianočný stromček.

Občerstvenie a hudba vianočných kolied zabezpečená.Zmluva SPP

18.01.2019 Zmluva SPP - č.d. 61.pdf

Pozvánka na verejné zasadnutie - 24.01.2019

18.01.2019 pozvánka na VZ OZ na zverejnenie.doc

Stabilita - dodatok k zmluve

18.01.2019 Stabilia - dodatok k zmluve.pdf

NÁVRH VZN 01 - 2019 Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska

10.01.2019 VZN - det. ihrisko 1.odt

NÁVRH VZN 01 - 2019 Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska

10.01.2019 VZN - det. ihrisko 1.odt

vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Mikušovce

03.01.2019 hl. kontrolór - vyhlásenie výb. konania.pdf

zápisnica a uznesenie - 13.12.2018

21.12.2018 zápisnica č. 9,2018.pdf

Kúpna zmluva na kosačku

20.12.2018 kúpna zmluva.pdf

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Mikušovce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

18.12.2018 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.pdf

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových príčin od 15. do 22. januára 2019 bude pošta poskytovať služby nasledovne:
- UTOROK 15.01.2019 od 08.00 – 09.00 a od 14.30 – 17.00 hod.
- STREDA 16.01.2019 od 08.00 – 10.00 hod.,
- ŠTVRTOK 17.01.2019 – ZATVORENÉ,
- PIATOK, PONDELOK A UTOROK – 18., 21. a 22.01.2019 bude otvorené
od 08.00 – 10.00 hod.

Pripomíname občanom, ktorí v r. 2018 nehnuteľnosť kúpili, zdedili, boli obdarovaní alebo iným spôsobom nadobudli, že do 31. januára 2019 sú povinní podať na obecnom úrade daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Taktiež je potrebné nahlásiť vznik daňovej povinnosti u psa staršieho ako 6 mesiacov veku, príp. zánik daňovej povinnosti.

Žiadame všetkých vlastníkov motorových vozidiel, ktorí parkujú na miestnych komunikáciách, aby z dôvodu zimnej údržby ciest parkovali autá vo svojich dvoroch. Vlastníci a nájomníci bytových domov sú povinní parkovať autá na parkoviskách, ktoré sú na to určené. V opačnom prípade dodávateľ prác z dôvodu obavy pred poškodením aút nebude vykonávať údržbu komunikácií v úsekoch, kde je obtiažne obísť motorové vozidlá.

Vedúca pošty v našej obci žiada občanov, aby si upevnili poštové schránky tak, aby bolo pre poštovú doručovateľku vloženie pošty do schránky bezpečné. V opačnom prípade pošta nebude doručená.
Z bezpečnostných dôvodov zároveň žiadame, aby si majitelia skontrolovali svojich psov a nenechávali ich voľne pobehovať po obci. Za porušenie VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov môže byť fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 6638,- €.

Poštová doručovateľka oznamuje, že v r. 2019 bude stavy elektromerov v domácnostiach v našej obci odpisovať poverený pracovník Stredoslovenskej energetiky.

V zmysle VZN obce Mikušovce č. 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upozorňujeme občanov na povinnosť separovať komunálny odpad a na prísny zákaz sypania komunálneho odpadu do Tovarského potoka a na iné miesta, čím je znečisťované životné prostredie. Na zneškodňovanie odpadov sú určené smetné nádoby, kontajnery, príp. plastové vrecia. Za porušenie VZN môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 165,- €.


Mapový portál