Momentálne neprebiehajú žiadne podujatia.

Pokiaľ organizujete alebo viete o nejakom podujatí v okolí našej obce neváhajte nás kontaktovať.

deratizačná činnosť 2018

16.10.2018 deratizacia_jesen_2018.pdf

verejné zasadnutie - 25.10.2018

16.10.2018 pozvánka na VZ OZ na zverejnenie.doc

Zmluva Nový dom, s. r. o na BD 170

10.10.2018 mand. zmluva ND 1.pdf

Zmluva Nový dom, s. r. o. BD 171

10.10.2018 mand. zmluva ND 2.pdf

Zápis a uznesenie z VZ OZ 25.09.2018

04.10.2018 25.9.2018 zápis a uznesenie.pdf

Zmluva o poskytovaní dotácie pre TJ Mikušovce

03.10.2018 dotacia pre TJ.pdf

Voľby 10.11.2018 - zoznam kandidátov

03.10.2018 Kandidáti do OZ a na starostu v Mikušovciach.pdf

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

02.10.2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania.pdf

Správa nezávislého auditora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2017

01.10.2018 Správa auditora o overení účtovnej zavierky za rok 2017.pdf

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolid. výročnej správy k 31.12.217

01.10.2018 Správa auditora o overení konsolidovanej účtovnej zavierky za rok 2017.pdf

Vedúca pošty oznamuje, že v utorok – 23. októbra 2018 bude POŠTA v našej obci z prevádzkových dôvodov po celý deň ZATVORENÁ. Najbližšia otvorená pošta bude v Pruskom.

Od pondelka do stredy, t. j. od 22. do 24. októbra 2018 v čase od 9.00 do 15.00 hod. sa bude v našej obci na parkovisku pred KD nachádzať čistiareň peria, ktorá bude občanom ponúkať čistenie peria, nový angín a sípkovinu. Taktiež šije paplóny a vankúše na počkanie.

Pani Daňová z Červeného Kameňa ponúka občanom svoje služby – MOBILNÚ PEDIKÚRU v pohodlí u Vás doma. Ponúka skracovanie nechtov, ošetrenie zarastených, zhrubnutých nechtov, ošetrenie zhrubnutej kože na chodidlách, ošetrenie otlakov a pod. Záujemcovia o pedikúru v pohodlí u Vás doma sa môžu objednať na tel.čísle: 0902 435 451.

V stredu a vo štvrtok, t. j. 24. a 25. októbra 2018 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Od 22. - 26. októbra 2018 sa v našej obci uskutoční zber VEĽKOOBJEMNÉHO ODPADU ako sú koberce, nábytky, matrace, postele, pohovky a pod. Tento odpad žiadame občanov vyložiť pred brány rodinných domov, odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený.

Opätovne upozorňujeme daňovníkov, ktorí do dnešného dňa neuhradili daň z nehnuteľností, za psa a za komunálny odpad na r. 2018, že tieto dane boli splatné 31. mája 2018. Z toho dôvodu žiadame daňových dlžníkov o skorú úhradu.

Vedúca predajne potravín v dolnej časti obce oznamuje, že od 1. októbra 2018 budú upravené otváracie hodiny nasledovne:
- PONDELOK a SOBOTA od 06.00 – 11.00 hod.
- UTOROK až PIATOK od 06.00 – 16.30 hod.

Na základe informácie z Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne a Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamujeme, žeaž do odvolania je uzatvorený podjazd pod železničnú trať na ceste II/574 v Ilavez dôvodu vážneho poškodenia telesa vozovky - havarijný stav.

Obchádzková trasa do mesta Ilava od obce Pruské je po ceste II/574 a I/61 (diaľničný
privádzač), ktorá bude vyznačená dopravným značením.


Mapový portál