Na obecnom úrade sa nachádza DEFIBRILÁTOR,
ktorý slúži pre občanov obce Mikušovce, Tuchyňa a Červený Kameň.

Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023


Objednávka - ventil

25.09.2020 CCF_000462.pdf

Opatrenie zo 17.09.2020

24.09.2020 final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09.pdf

Objednávka - nábytok KD

21.09.2020 CCF_000459.pdf

Dodatok - S. Telekom

18.09.2020 CCF_000456.pdf

Opatrenie z 09.09.2020

10.09.2020 final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf

Zmluva o združ. dod. el.

04.09.2020 CCF_000441+10-1.pdf

Štatút obce - návrh

04.09.2020 Štatút obce 2020.doc

Objednávka - kuch. linka

04.09.2020 CCF_000448.pdf

Opatrenie 1 z 28.08.2020

02.09.2020 opatrenie 1-1.pdf

Opatrenie 2 z 28.08.2020

02.09.2020 opatrenie 2.pdf

Stredoslovenská distribučná (SD) oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác bude v PONDELOK – 28. septembra 2020 v čase od 07.30 do 15.30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú domácnosti napojené na trafostanicu pri rodinnom dome č. súp. 1.

Verejné zasadnutie, ktoré bolo pôvodne naplánované na 17.09.2020, sa uskutoční v PONDELOK - 28.09.2020 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí.

Pripomíname daňovníkom, ktorí doteraz nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, za psa a komunálny odpad na r. 2020, že splatnosť týchto daní uplynula 31. júla 2020.

-

Tiesňová linka 112
Polícia 158
Hasičská služba 150
Záchranná služba 155
Poruchy SSE 0800 159 000
Poruchy SPP 0850 111 727
Starostka obce 0907 393 947
Predseda DHZ 0915 883 651
Veliteľ DHZ 0908 211 579
Poruchy pev.linky 0800 123 777
Správca cintorína 0915 059 399
Mapový portál
Bezpečnostný projekt na kľúč - Osobnyudaj.sk