HODY 2019

Pozývame Vás na HODY u nás v Mikušovciach dňa 28. júla 2019.


Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služiez obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023


Objednávka na vypracovanie projektu na vodovod

15.07.2019 IMAG0001.PDF

Zmluva o nájme hrobového miesta č. C - 105

15.07.2019 zmluva o nájme hrobového miesta.pdf

Cenová ponuka - Oprava havarijného stavu výtlačného potrubia do vodojemu

15.07.2019 Cenová ponuka.pdf

Objednávka tovaru na ČOV

12.07.2019 IMAG0001.PDF

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

10.07.2019 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva.pdf

Prima banka Slovensko a.s. - Zmluva o bežnom účte

10.07.2019 zmluva o bežnom účte.pdf

objednávka na odb. posudok ČOV

09.07.2019 IMAG0001.PDF

odb. posudok na ČOV

09.07.2019 odb. posudok na ČOV.pdf

Zápis a uznesenie z VZ OZ 19.6.2019

28.06.2019 Zápis a uznesenie z VZ OZ 19.6.2019.pdf

Objednávka na umelecké vystúpenie

27.06.2019 Objednávka na umelecké vystúpenie.pdf

MUDr. Krajčiová oznamuje rodičom detí, že z dôvodu čerpania dovolenky od 22. - 26. JÚLA 2019 (vrátane) nebude ordinovať. Počas neprítomnosti ju bude zastupovať MUDr. Bortelová.

Na základe stavu hladiny vody na zdroji vody a pretrvávajúceho sucha opätovne žiadame obyvateľov, aby obmedzili používanie vody z obecného vodovodu na polievanie záhrad a umývanie aút. Obdobie sucha pretrváva, preto vyzývame všetkých občanov, aby k tejto záležitosti pristupovali zodpovedne. Za pochopenie ďakujeme.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 8. JÚLA 2019 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:
-fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Teplota:
25.1 °C
Vlhkosť vzduhu:
48.6 %
Tlak vzduchu:
974.6 hPa
Úhrn zrážok/12h:
- mm

Podrobný prehľad počasia

Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 1. kolo

Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 2. kolo

kúpna zmluva Klimo M.

Mapový portál