SODB2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Na obecnom úrade sa nachádza DEFIBRILÁTOR,
ktorý slúži pre občanov obce Mikušovce, Tuchyňa a Červený Kameň.

Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023


Vývoz komunálneho odpadu - 31.1.2022 (pondelok)

27.01.2022 01-2022 vývoz KO 1.odt

Zmluva o vykonaní odborného dohľadu ČOV AT 200

26.01.2022 zmluva odborný dohľad ČOV AT 200 - Mikušovce.pdf

Zmluva o hudobnej produkcii na termín 9.7.2022

25.01.2022 zmluva 06-22 Mikušovce (SK).pdf

Zmluva pre umiestnenie Z - Boxu

25.01.2022 Zmluva_Z-box_Mikušovce.pdf

Zmluva na odber pitnej vody - 25.1.2022

25.01.2022 zmluva - vodovod-5.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Mikušovce

25.01.2022 Zmluva TJ.odt

Pozvánka na OZ - pozor, zmena termínu na 3.2.2022. Program nezmenený

24.01.2022 Pozvánka na OZ (1).pdf

Vývoz plastov - 24.1.2022 pondelok

20.01.2022 01-2022 zber plastov.odt

Úprava hodín Pošty počas týždňa 24.-28.1.2022

20.01.2022 pošta - obmedzenie celý týždeň Mikušovce.doc

Pripomíname občanom, ktorí v r. 2021 nehnuteľnosť kúpili, zdedili alebo nadobudli iným spôsobom, že povinnosť na podanie daňového priznania na obecnom úrade je do 31.1.2022.

Taktiež je potrebné oznámiť daňovú povinnosť za psa – vznik, príp. aj zánik.
Daňová povinnosť za psa sa vzťahuje na každého psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov. Je potrebné, aby každý pes v obci bol zaevidovaný a mal pridelený štítok.

V súvislosti s platbami za komunálne odpady v r. 2022 je potrebné čím skôr doručiť na obecný úrad Potvrdenie o platení KO v inej obci/meste - pre prípad, že požadujete úľavu alebo oslobodenie.

Starostka obce Vám oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré sa malo uskutočniť dňa 27.01.2022 o 16.00 hod. sa zo zdravotných dôvodov bude konať až vo štvrtok 3.2.2022 v zasadačke KD na 1.poschodí. Program zasadnutia je nezmenený.

Obecná pekáreň z Lysej sa Vám - svojim zákazníkom,
pripomína s rozvozom čerstvého chleba a pekárenských výrobkov,
ktorý sa uskutočňuje vždy vo štvrtok na parkovisku
pred kultúrnym domom v približnom čase o 15,15 h.

Teplota:
2.2 °C
Vlhkosť vzduhu:
100 %
Tlak vzduchu:
686.2 hPa
Úhrn zrážok/12h:
1 mm

Podrobný prehľad počasia

Tiesňová linka 112
Polícia 158
Hasičská služba 150
Záchranná služba 155
Poruchy SSE 0800 159 000
Poruchy SPP 0850 111 727
Starostka obce 0907 393 947
Predseda DHZ 0915 883 651
Veliteľ DHZ 0908 211 579
Poruchy pev.linky 0800 123 777
Správca cintorína 0915 059 399
Mapový portál
Bezpečnostný projekt na kľúč - Osobnyudaj.sk