SODB2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Na obecnom úrade sa nachádza DEFIBRILÁTOR,
ktorý slúži pre občanov obce Mikušovce, Tuchyňa a Červený Kameň.

Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023


Výzva na predkladanie CP - Územný plán obce Mikušovce

11.05.2021 Výzva - UZ.PLÁN.doc

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

10.05.2021 zmluva o poskytnutí dotácie1.pdf

Oznam o doručení písomnosti - B. Budjač 10.5.2021

10.05.2021 oznámenie o doručení písomnosti.pdf

Vývoz komunálneho odpadu v našej obci - 10.5.2021 (pondelok)

06.05.2021 05-2021 vývoz KO.odt

Zmluvy - nájom hrobového miesta 5.5.2021

06.05.2021 Zmluva na hrobové miesto A-59.pdf
Zmluva na hrobové miesto C-56.pdf

Zápisnica č. 2/2021 z 15.4.2021 a Uznesenie

30.04.2021 zápisnica č. 2 z 15.4.2021 a uznesenie.pdf

VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene

29.04.2021 VZN 1-2021 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene.pdf

Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd do ČOV 4-2021

28.04.2021 Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd ČOV- Anna Krajčíková.pdf

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa v našej obci uskutoční testovanie zákonných zástupcov detí Materskej školy a žiakov 1.-4. ročníka Základnej školy
v sobotu dňa 6.2.2021 v čase od 12,00 – 15,00 hodiny v kultúrnom dome v Mikušovciach.

Oznamujeme občanom, ktorí v r. 2020 nehnuteľnosť kúpili, zdedili alebo iným spôsobom nadobudli, že povinnosť na podanie daňového priznania na obecnom úrade je do 31.1.2021. Taktiež je potrebné oznámiť vznik daňovej povinnosti u psa staršieho ako 6 mesiacov veku, príp. zánik daňovej povinnosti za psa.

Prosíme odberateľov vody z obecného vodovodu, ktorí doteraz nenahlásili stav vody na vodomere, aby tak urobili najneskôr do piatka - 11. decembra 2020 na obecnom úrade.

Teplota:
23.8 °C
Vlhkosť vzduhu:
0 %
Tlak vzduchu:
0 hPa
Úhrn zrážok/12h:
- mm

Podrobný prehľad počasia

Tiesňová linka 112
Polícia 158
Hasičská služba 150
Záchranná služba 155
Poruchy SSE 0800 159 000
Poruchy SPP 0850 111 727
Starostka obce 0907 393 947
Predseda DHZ 0915 883 651
Veliteľ DHZ 0908 211 579
Poruchy pev.linky 0800 123 777
Správca cintorína 0915 059 399
Mapový portál
Bezpečnostný projekt na kľúč - Osobnyudaj.sk