Ples športovcov

OFK Mikušovce Vás pozýva na 22. ples športovcov

Dňa: 26.01.2019 o 19:30 v KD MikušovceSlávnostné (ustanovujúce) zasadnutie

Fotografie zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa: 03.12.2018 v KD Mikušovce.

  • zloženie sľubu starostky obce
  • zloženie sľubu poslancov OZ
  • príhovor novozvolenej starostky obce
  • návrhy a iné


Vianočná burza 2018

ZŠ a MŠ Mikušovce 16 Vás srdečne pozývajú na Vianočnú burzu

Dňa: 14.12.2018 o 14:00 v ZŠ a MŠ MikušovceZápisnica č. 2/2019 + uznesenie

15.02.2019 zápisnica č. 2,2019.pdf

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

13.02.2019 Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve.pdf

Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu KO - ELEKOS

13.02.2019 zmluva o zabezpečení financovania ELEKOS.pdf

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi - ELEKOS

13.02.2019 Zmluva o spolupráci ELEKOS.pdf

Dodavateľské faktúry 7-9.2018

11.02.2019 došlé faktúry od 1.7.2018 do 30.9.2018.pdf

Dodávateľské faktúry 9. - 12. 2018

11.02.2019 došlé fa 1.9.2018 do 31.12.2019.pdf

hlavný kontrolór - Červený Kameň

06.02.2019 Výberové konanie - kontrolór obce Červený Kameň.pdf

mandátna zmluva POLEŠKO

06.02.2019 mandátna zmluva POLEŠKO.pdf

Zápisnica č.1 - 2019 a uznesenie z 24.1.2019

05.02.2019 Zápisnica z VZ OZ č.1-2019 a uznesenie z 24.1.2018.pdf

Mandátna zmluva na BD 170

04.02.2019 mandátna zmluva 170.pdf

Spoločnosť ECO TEXTIL so sídlom v Žiline v spolupráci s charitou organizuje zbierku šatstva. Občania, ktorí majú doma NEPOŠKODENÝ textil, ktorý už nepotrebujú ako sú tričká, svetre, bundy, nohavice, obleky, šaty, obliečky, plachty, topánky, hračky, príp. paplóny, ktoré nie sú z peria, môžu priniesť zabalené na obecný úrad do 22. februára 2019.

Vážení občania,
ak ste v poštovej schránke obdržali „OZNÁMENIE o termíne vykonania čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a vykonanie odborného servisu plynového kotla“ na žltom papieri, chceme Vás informovať, že toto oznámenie NIE JE úradným oznámením! Autorom je AA Správa s.r.o.
Ide o reklamu a uvedená reklama bola Radou pre reklamu posudzovaná v máji 2017 a vyhodnotená ako klamlivá.
Doporučujeme Vám preto, aby ste uvedenú ponuku dôkladne zvážili..

Túžite aj Vy po krásnych a zdravých chodidlách? Rada sa o ne postará slečna Alžbeta Juríková, trvale bytom Mikušovce č. súp. 203 v pohodlí u Vás doma. Občanom ponúka poctivú odbornú pedikúru, wellness pedikúru a parafínový zábal. Zároveň ponúka reflexnú masáž chodidiel, ktorá podporí nielen Vaše nôžky, ale aj mnoho vnútorných orgánov. Záujemcovia o uvedené služby môžu kontaktovať tel.č.: 0907 074 544.

Kultúrna komisia v našej obci hľadá ďalších členov. Občania, ktorí majú záujem o pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií v našej obci, sa môžu nahlásiť na obecný úrad.

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že FAKTÚRY ZA VODU sú vystavené za CELÝ ROK 2018 a splatnosť faktúr je do 28.02.2019. Zároveň pripomíname, že je v záujme občanov, aby si najmä po zimnom období kontrolovali vodovodné šachty s vodomermi a predišli tak neželanému úniku vody.

Vedúca pošty v našej obci žiada občanov, aby si upevnili poštové schránky tak, aby bolo pre poštovú doručovateľku vloženie pošty do schránky bezpečné. V opačnom prípade pošta nebude doručená.
Z bezpečnostných dôvodov zároveň žiadame, aby si majitelia skontrolovali svojich psov a nenechávali ich voľne pobehovať po obci. Za porušenie VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov môže byť fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 6638,- €.

V zmysle VZN obce Mikušovce č. 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upozorňujeme občanov na povinnosť separovať komunálny odpad a na prísny zákaz sypania komunálneho odpadu do Tovarského potoka a na iné miesta, čím je znečisťované životné prostredie. Na zneškodňovanie odpadov sú určené smetné nádoby, kontajnery, príp. plastové vrecia. Za porušenie VZN môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 165,- €.


Mapový portál