Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Mikušovce pri Pruskom

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS