Pozvánka na verejné prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov s vlastníkmi pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Mikušovce pri Pruskom

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS