Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 7.2.2023

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS