Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS