Návrh k dodatku č. 3 k VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škols. zariadeniach

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS