VZN Obce

dodatok č. 1 k prevádz. pohrebiska

Dátum zverejnenia: 10.11.2011
Súbory na stiahnutie: Dodatok č. 1,2011 - prev.por.pohrebiska.doc

prevádzk. poriadok pohrebiska

Dátum zverejnenia: 30.10.2011
Súbory na stiahnutie: Prevádzkovanie pohrebiska 1,2011.doc

VZN č. 1- 2005 poskytnutie dotácií

Dátum zverejnenia: 10.01.2011
Súbory na stiahnutie: VZN č.1-2005 - poskytovanie dotácií.pdf

VZN č. 2 - 2006 Ochrana ovzdušia

Dátum zverejnenia: 10.01.2011
Súbory na stiahnutie: VZN č.2-2006 Ochrana ovzdušia.pdf

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS