Dokumenty a tlačivá

Prílohy k článku

Žiadosť o predĺženie termínu dok. stavby.docx
(0.02 MB)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.doc
(0.05 MB)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.rtf
(0.08 MB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby.rtf
(0.08 MB)
Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.doc
(0.05 MB)
Žiadosť o stavebné povolenie.doc
(0.06 MB)
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby.doc
(0.04 MB)
Ohlásenie drobnej stavby.doc
(0.05 MB)
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS