Dodatok č. 1 ku kúpno-predajnej zmluve zo dňa 11.6.2021

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS