Dodatok č. 1 k VZN 3-2019 o miestnych daniach a popl. za KO a drob. stav. odpad

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS