Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

U P O Z O R N E N I E


 Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“

a preukazov

„Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

 Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“)


vydané podľa zákona účinného

do 31. decembra 2008

 platia   len    do 31. decembra 2013

 aj v prípade, že je na preukaze  uvedená doba  platnosti: „Bez časového obmedzenia“.

Preukazy sa vymieňajú od 01.01.2009, teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z.z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S  sa realizuje počas úradných hodín v sídle Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, ul. M. R. Štefánika 20, na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností , 1. posch. číslo dverí B 114 pre okres Trenčín a na pracovisku úradu v Dubnici nad Váhom, ul. Bratislavská 380/31, prízemie, číslo dverí A 138 pre okres Ilava.

Výmena preukazov je bezplatná.

K výmene je potrebné predložiť:

  • preukaz  ŤZP alebo preukaz ŤZP/S,
  • identifikačný preukaz (občiansky preukaz)
  • aktuálnu fotografiu veľkosti 3x4 cm (nepoužitú) 

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 042/2443670

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.