POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2014 o 16:00 hod. v sále KD Mikušovce (prezentácia 15.30 – 16.00)

Program:      

1) Otvorenie VZ

2) Správa o činnosti  od ostatného VZ

3) Správa o hospodárení

4) Plán činnosti na rok 2014

5) Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

6) Schválenie dodatku č. 1 Zmluvy o založení spoločenstva

7) Rôzne

8) Diskusia

9) Návrh na uznesenie a záver

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, žiadame Vás o určenie Vášho zástupcu, ktorý sa preukáže pri prezentácii plnou mocou.

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.