Valné zhromaždenie Urbáru Mikušovce 2018

Pozývame Vás na VZ Urbáru Mikušovce, ktoré sa uskutoční  dňa 23.02.2018 (piatok) o 16.00 hod. v sále KD Mikušovce

Zobraziť celý článok

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva - 7.februára 2018

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu – 7. februára 2018 o 16:00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

Zobraziť celý článok

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva - 6.december 2017

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu – 6. decembra 2017 o 16.30 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

Zobraziť celý článok

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Tuchyňa v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Tuchyni ... 

Zobraziť celý článok

Výsledky volieb

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie ako aj kompletné výsledky volieb do orgánov TSK nájdete v priloženom dokumente.

Zobraziť celý článok

Pozvánka na divadelné predstavenie

Divadelný súbor HUGO pozýva všetkých na tragikomédiu od Friedricha
Dürremata Návšteva starej dámy. 

 

Zobraziť celý článok