Dotazník ISRU MAS Vršatec

Obraciame sa na vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka ku stratégii ISRU (Integrovaná stratégia rozvoja územia) MAS Vršatec.

Zobraziť celý článok

Zverejnenie informácií k nadchádzajúcim voľbám do samosprávy miest a obcí v r. 2014

Obec Mikušovce v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu - 15. novembra 2014 v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje nasledovné informácie:

Zobraziť celý článok

Recepty spod Vršatca

Miestna akčná skupina Vršatec sa k vám obracia s prosbou o pomoc. V rámci prípravy publikácie "Receptár spod Vršatca", hľadáme ľudí ochotných podeliť sa so svojim tradičným receptom. Je potrebné ...

Zobraziť celý článok

Karta zliav

Važení členovia MAS Vrsatec, pripravili sme projekt, ktorým chceme preukázať podporu podnikateľom, ktorí majú prevádzku na území MAS Vršatec.

Preto sme vytvorili "kartu zliav", ktorá bude tlačená v neobmedzenom množstve a ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť prevádzky, ktoré budú jej súčasťou, vyšším odbytom, propagáciou a pod.

Zobraziť celý článok

Ďakovná svätá omša

Nedeľa 17. augusta je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 hodine na cintoríne v Pruskom. Na túto svätú omšu sú pozvaní všetci veriaci obcí našej farnosti.

Zobraziť celý článok

Odstávka vody

OZNAM PRE ODBERATEĽOV VODY zo združeného vodovodu Mikušovce – Tuchyňa

Z dôvodu údržby obecného vodovodu bude v stredu – 13. augusta od rána od 07,00 hod. odstávka vody, ktorá potrvá celý deň.

Z tohto dôvodu žiadame všetkých odberateľov vody, aby sa včas zásobili dostatočným množstvom pitnej vody.

Zobraziť celý článok

Minirekonštrukcie v obci

Vážení občania, opäť môžete dokázať, že máte reálne záujem o svoje územie! MAS Vršatec do konca augusta 2014 zbiera fotodokumentácie s návrhom riešenia na "minirekonštrukcie" zdevastovaných plôch na území MASky ...

Zobraziť celý článok

Dni regionálnej kultúry a 47. ročník „Gavlovičovo Pruské"

Obec Pruské, Divadelný súbor HUGO v spolupráci s Považským osvetovým strediskom a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Pruské si Vás dovoľujú srdečne pozvať na Dni regionálnej kultúry a 47. ročník „Gavlovičovo Pruské", ktoré sa uskutočnia v dňoch 08. 08. 2014 - 10. 08. 2014 v obci Pruské ...

Zobraziť celý článok

Kurz spoločenských tancov

Kultúrna komisia v spolupráci s obecným úradom Mikušovce budú organizovať kurz spoločenských tancov ...

Zobraziť celý článok