Pracovné ponuky

Spoločnosť GIMAX SERVIS s.r.o. prijme ....

Zobraziť celý článok

Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ Tuchyňa

Obec Tuchyňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Tuchyňa...

Zobraziť celý článok

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Trenčín upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy ...

Zobraziť celý článok

Pripomienkovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mikušovce

1.časť PHSR môžete pripomienkovať do 11.4.2015 buď osobne na Obecnom úrade alebo .... 

Zobraziť celý článok

Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Mikušovce

Obec Mikušovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Základnej školy s Materskou školou Mikušovce ...

Zobraziť celý článok

Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ Horovce

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Horovce ... 

Zobraziť celý článok