Pozvánka na súčinnostné povodňové cvičenie

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Vás pozýva na súčinnostné povodňové cvičenie, spojené s ukážkou techniky aktívnych protipovodňových opatrení ...

Zobraziť celý článok

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok - 19. MÁJA 2016 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

Zobraziť celý článok

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014-2020

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že obstarávateľ – Obec Dulov predložil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov  2014-2020“ (aktualizovaná verzia PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014 Z. z.)....

Zobraziť celý článok

Zmena otváracích hodín potravín

Vedúca potravín v dolnej časti obce oznamuje, že od pondelka – 25. apríla 2016 až do odvolania sa menia otváracie hodiny potravín nasledovne:

- pondelok je po celý deň zatvorené,

- utorok – piatok otvorené do 16.00 hod. Sobota zostáva nezmenená – do 12. hod.

Zobraziť celý článok

Pošta - upravená otváracia doba

Pošta v obci bude mať upravenú otváraciu dobu v týždni 25.04. - 29.04.2016 nasledovne:

Zobraziť celý článok

Zápis do 1.ročníka ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Mikušovce oznamuje rodičom detí, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 11.apríla 2016 o 15hod.

Zobraziť celý článok