VZN č. 1- 2005 poskytnutie dotácií

Dátum zverejnenia: 10.01.2011 Súbory na stiahnutie:   VZN č.1-2005 - poskytovanie dotácií.pdf

VZN č. 2 - 2006 Ochrana ovzdušia

Dátum zverejnenia: 10.01.2011 Súbory na stiahnutie:   VZN č.2-2006 Ochrana ovzdušia.pdf

Štatút obce Mikušovce

Dátum zverejnenia: 02.01.2011 Súbory na stiahnutie:   Štatút obce Mikušovce.pdf

Čas zvýš. nebezp. vzniku požiarov - ODVOLANIE

Dátum zverejnenia: 01.01.1970 Súbory na stiahnutie:   Odvolanie času ZNVP.pdf

Zmluva o bežnom účte - Prima banka

Dátum zverejnenia: 01.01.1970 Súbory na stiahnutie:   zmluva o bežnom účte.pdf