Informácia o projekte - polytech. učebňa

Dátum zverejnenia: 30.09.2019 Súbory na stiahnutie:   info - projekt polytech. učebne.doc

Dodatok č. 3 k VZN 1,2012

Dátum zverejnenia: 30.09.2019 Súbory na stiahnutie:   dodatok k VZN - drobné stav. odpady.pdf

Objedn. dychová h.

Dátum zverejnenia: 27.09.2019 Súbory na stiahnutie:   objednávka - dych. hudba.pdf

Zmluva na hud. produkciu

Dátum zverejnenia: 27.09.2019 Súbory na stiahnutie:   zmluva hud. produkcia.pdf

Zmluva na zásobníky

Dátum zverejnenia: 26.09.2019 Súbory na stiahnutie:   Zmluva TORK.pdf

Zmluva o výp. 3,2019

Dátum zverejnenia: 23.09.2019 Súbory na stiahnutie:   zmluva o výpožičke.pdf

Pozvánka na verejné zasadnutie - 26.09.2019

Dátum zverejnenia: 19.09.2019 Súbory na stiahnutie:   pozvánka na VZ OZ na zverejnenie.doc

Pozvánka na prednášku o kompostovaní

Dátum zverejnenia: 18.09.2019 Súbory na stiahnutie:   Pozvanka_Mikusovce_kompostovanie.docx