Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služiez obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023


Zmluva o dotáciu z TSK

14.06.2019 zmluva o dotáciu TSK.pdf

Verejné zasadnutie POZVÁNKA - 19.06.2019

13.06.2019 ver. zasadnutie 19.06.2019.doc

Dodavateľské faktúry za 1. - 3. 2019

06.06.2019 Došlé faktúry za január - marec 2019.pdf

Individuálna výročná správa za rok 2018

04.06.2019 Individuálna výročná správa za rok 2018.docx

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018

04.06.2019 Konsolidovaná výročná správa za rok 2018.docx

Návrh plánu kontrolnrj činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

30.05.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.pdf

Zápisnica - voľby do EP 2019

27.05.2019 zápisnica z volieb EP 2019.pdf

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

16.05.2019 Záverečný účet obce za rok 2018.docx

objednávka smetných nádob

14.05.2019 IMAG0002.PDF

info ekasa

13.05.2019 ekasa info.jpg

Základná škola s materskou školou v spolupráci s obecným úradom a Radou rodičov Mikušovce Vás srdečne pozývajú na deň otcov spojený s oslavou medzinárodného dňa detí, ktorý sa uskutoční dňa 22.JÚNA 2019 so začiatkom o 13.00 hod. v areáli ZŠ s MŠ. Súčasťou programu bude cesta rozprávkovým lesom, turnaj otcov v malom futbale a sprievodné akcie ako súťaž o majstra a majsterku Penalta 2019, maľovanie na tvár, hod tĺčikom a siahovicou.

UTOROK – 18. JÚNA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Na základe oznámenia zo Štatistického úradu SR Vám oznamujeme, že naša obec bola v r. 2019 zaradená do prieskumu o zdraví obyvateľov pod názvom "Európske zisťovanie o zdraví". Tento prieskum bude prebiehať od 01.07.2019 do 31.12.2019 v niekoľkých obciach na území SR. Poverení pracovníci Štatistického úradu SR navštívia domácnosti v našej obci a budú zisťovať zdravotný stav obyvateľov. Všetky informácie, ktoré občania poskytnú štatistickému úradu sú chránené a nezverejňujú sa, slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá štatistický úrad a jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Teplota:
19.4 °C
Vlhkosť vzduhu:
67.9 %
Tlak vzduchu:
978.1 hPa
Úhrn zrážok/12h:
- mm

Podrobný prehľad počasia

Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 1. kolo

Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 2. kolo

kúpna zmluva Klimo M.

Mapový portál