Na obecnom úrade sa nachádza DEFIBRILÁTOR,
ktorý slúži pre občanov obce Mikušovce, Tuchyňa a Červený Kameň.

Adventné stretnutia 2019

ZŠ a MŠ, Kultúrna komisia A OU Mikušovce Vás pozývajú na adventné stretnutia pri adventnom venci v priebehu každej nedele vždy so začiatkom o 16:30 hod. pred budovou školy. Tešíme sa na Vás.


Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023


Pozvánka na verejné zasadnutie

05.12.2019 pozvánka 13.12.2019.pdf

Správa auditora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2018

04.12.2019 Správa auditora IUZ 2018.pdf

Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsol. výroč. správy

04.12.2019 správa auditora o overení konsolid. závierky.pdf

Zmluva Wifi pre Teba

28.11.2019 Zmluva o dodaní tovarov.pdf

Návrh rozpočtu obce Mikušovce na roky 2020 - 2022

28.11.2019 Rozpočet na roky 2020 - 2022.xlsx

Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 sumár

28.11.2019 Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022.xlsx

Dodávateľské faktúry za obdobie 7. - 9. 2019

28.11.2019 Došlé faktúry za obdobie 7.-9.2019.pdf

NÁVRH VZN o miestnych daniach a poplatkoch

28.11.2019 návrh VZN dane a poplatky od r. 2020.doc

Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2020

28.11.2019 plán KČ I.polrok 2020 Mikušovce.doc

Zmluva na odber pitnej vody č. d. 234

27.11.2019 Znluva na pdber pitnej vody č. d. 234.pdf

PIATOK – 13. decembra 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že v STREDU - 11. decembra 2019 sa v našej obci uskutoční odpisovanie stavov vodomerov pracovníkmi správcu vodovodu – Ekologických stavieb. Zároveň žiadame odberateľov vody, aby dostatočne sprístupnili vodovodné šachty a umožnili bezpečný vstup do šachty. V prípade, že pracovníci Ekologických stavieb nebudú môcť z dôvodu prístupu odpísať stav vody, žiadame Vás, aby ste nahlásili stav vodomeru na obecný úrad.

Vedúca predajne potravín v hornej časti obce (Betonpro, s. r. o.) oznamuje, že do 16. decembra 2019 prijíma objednávky na kaprov.

Teplota:
-2.3 °C
Vlhkosť vzduhu:
44.5 %
Tlak vzduchu:
489.7 hPa
Úhrn zrážok/12h:
- mm

Podrobný prehľad počasia

Tiesňová linka112
Polícia158
Hasičská služba150
Záchranná služba155
Poruchy SSE0800 159 000
Poruchy SPP0850 111 727
Starostka obce0907 393 947
Predseda DHZ0915 883 651
Veliteľ DHZ0908 211 579
Poruchy pev.linky0800 123 777
Správca cintorína0915 059 399
Mapový portál
Bezpečnostný projekt na kľúč - Osobnyudaj.sk